About SIA Breicis

This author has not yet filled in any details.
So far SIA Breicis has created 52 blog entries.

Semināri par nodokļiem

By |Jaunumi|

Esam uzsākuši jaunu e-semināru jeb videosemināru ciklu par nodokļu jautājumiem. Šobrīd ir pieejami  divi semināri:  "Transfertcenas 2018, kurā ir detalizēti iztirzātas jaunās prasības, kuras būs jāpiemēro no 2018. gada, kā arī seminārs "Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas darījumos ar nerezidentiem". Tajā paralēli nodokļu piemērošanas principiem, tiek skaidrota arī  jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas kārtība darījumos ar nerezidentiem. [...]

Transfertcenu normu izmaiņas 2018. gadā

By |Jaunumi|

[...]

Kā noteikt saistīto uzņēmumu aizdevumu procentu tirgus vērtību?

By |Jaunumi|

Saistītie uzņēmumi bieži savā starpā izsniedz aizdevumus, kuriem tāpat kā citiem darījumiem starp saistītajām personām ir jāatbilst tirgus vērtībai. Šobrīd jautājums ir ieguvis papildus aktualitāti, tā iemesla dēļ, ka procentu maksājumu pārsniegums pār to tirgus vērtību tiek pielīdzināts dividenžu izmaksai. Tas nozīmē, ka aktualizēsies arī procentu likmes tirgus vērtības novērtēšanas jautājums. [...]

Uzlabos transfertcenu dokumentācijas tiesisko regulējumu

By |Jaunumi|

Otrdien, 24. aprīlī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām ar mērķi uzlabot transfertcenu dokumentācijas tiesisko regulējumu, tai skaitā to saskaņojot ar Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas (OECD) Bāzes erozijas un peļņas novirzīšanas (BEPS) projekta ietvaros pārskatītajām Transfertcenu vadlīnijām. [...]

Informatīvais materiāls par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu maksājumiem personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās

By |Jaunumi|

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieturēšana Uzņēmumu ienākuma nodokli, piemērojot 20 procentu likmi, izmaksas brīdī ietur no visiem maksājumiem un dividendēm, ko Latvijas rezidenti vai nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai maksājumus trešo personu banku [...]

Informatīvais materiāls par informācijas sniegšanu par nerezidentiem – juridiskām personām 2017.gadā veiktajiem maksājumiem

By |Jaunumi|

Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka attiecībā uz maksājumiem, kuri tika izmaksāti nerezidentiem, sākot ar 2017.gada 1.janvāri, ir piemērojama īpaša kārtība, kādā ienākumu izmaksātājs sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam. [...]

Load More Posts