About SIA Breicis

This author has not yet filled in any details.
So far SIA Breicis has created 53 blog entries.

Informācija par nodokļu jomas normatīvajiem aktiem un to grozījumiem, kas stājas spēkā no 2017. gada 1. janvāra

By |Jaunumi|

  Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā Saeima 2016. gada 20.decembrī pieņēma likumu “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, kas paredz, ka: [...]

Pastāvīgās pārstāvniecības apliekamā ienākuma noteikšana

By |Jaunumi|

  Veicot komercdarbību ārvalstīs, rodas jautājums par to, kurā brīdī attiecīgajā valstī ir jāreģistrē sava klātbūtne nodokļu mērķiem un jāsāk maksāt nodokļi šajā valstī. Nodokļu uzlikšanas starptautiskajā praksē parasti šis jautājums tiek risināts ar pastāvīgās pārstāvniecības palīdzību. Par pastāvīgās pārstāvniecības definīciju ir diezgan daudz rakstīts, taču  jautājums par ar nodokli apliekamās peļņas noteikšanu ir mazāk [...]

Procentu ieņēmumu atzīšana saistītajiem uzņēmumiem izsniegtajiem aizdevumiem

By |Jaunumi|

Ievads Aizdevumu izsniegšana saistīto uzņēmumu starpā ir visai bieži izplatīts darījumu veids. Nodibinot komercsabiedrību citā nozarē vai citā valstī rodas jautājums par sabiedrības finansēšanu. Pastāv divas iespējas kā finansēt meitas sabiedrību: veicot ieguldījumu pamatkapitālā un/vai izsniedzot aizdevumu. Izsniedzot aizdevumu saistītajam uzņēmumam, ir jāievēro transfertcenu principi, t.i. ir jāpiemēro procentu likme, kura atbilst tirgus likmei. [...]

Izmaiņas ESAO transfertcenu vadlīnijās

By |Jaunumi|

Ievads Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) 2013.gadā uzsāka tā sauktā BEPS (saīsinājums no angļu valodas – “Base Erosion and Profit Shifting” jeb “nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas aizplūšana”) plāna izstrādi. Plāns ietver 15 rīcības punktus cīņā ar nodokļu bāzes samazināšanu, kuri balstās uz trim pamatprincipiem: saskaņotību, biznesa būtību un caurspīdīgumu. [...]

Nodokļu aspekti, iegādājoties Latvijā atrodošos nekustamo īpašumu

By |Jaunumi|

Parasti fiziskā persona savai lietošanai paredzētu nekustamo īpašumu, piemēram, dzīvokli, vasarnīcu, māju, iegādāsies tieši, reģistrējot sevi kā īpašnieku. Šādā situācijā nav nepieciešams īpaši apsvērt nodokļu aspektus, kā vien jāņem vērā tas, ka īpašumu vēlāk atsavinot, par ienākumu var nākties maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijā un/vai savā rezidences valstī. [...]

Load More Posts