By |Jaunumi|

Transfertcenu dokumentācijas saturs   2018. gada 18. decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.802 “Transfertcenu dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam” [...]

Veci nedrošie parādi – kā tie ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli?

By |Jaunumi|

Jautājums: Uzņēmumam ir nedroši debitorparādi, kuri ir radušies pirms 2018. gada 1. janvāra. Daļai ir izveidoti uzkrājumi. Vēlamies tos norakstīt. Kā tie ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli? [...]

Pieņemtas jaunās transfertcenu dokumentācijas prasības

By |Jaunumi|

Ievads 2018. gada 25. oktobrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” attiecībā uz transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu. Grozījumi ir piemērojami darījumiem, kuri ir veikti sākot ar 2018. gada 1. janvāri. Grozījumi galvenokārt nepieciešami, lai iestrādātu normatīvajos aktos Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas (turpmāk – OECD) Bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas (turpmāk – “Base Erosion [...]

Semināri par nodokļiem

By |Jaunumi|

Esam uzsākuši jaunu e-semināru jeb videosemināru ciklu par nodokļu jautājumiem. Šobrīd ir pieejami  divi semināri:  "Transfertcenas 2018, kurā ir detalizēti iztirzātas jaunās prasības, kuras būs jāpiemēro no 2018. gada, kā arī seminārs "Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas darījumos ar nerezidentiem". Tajā paralēli nodokļu piemērošanas principiem, tiek skaidrota arī  jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas kārtība darījumos ar nerezidentiem. [...]

Transfertcenu normu izmaiņas 2018. gadā

By |Jaunumi|

[...]

Kā noteikt saistīto uzņēmumu aizdevumu procentu tirgus vērtību?

By |Jaunumi|

Saistītie uzņēmumi bieži savā starpā izsniedz aizdevumus, kuriem tāpat kā citiem darījumiem starp saistītajām personām ir jāatbilst tirgus vērtībai. Šobrīd jautājums ir ieguvis papildus aktualitāti, tā iemesla dēļ, ka procentu maksājumu pārsniegums pār to tirgus vērtību tiek pielīdzināts dividenžu izmaksai. Tas nozīmē, ka aktualizēsies arī procentu likmes tirgus vērtības novērtēšanas jautājums. [...]

Load More Posts