Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumos ietilpst gan ikdienas grāmatvedības pakalpojumi, gan arī kompleksi komercdarbības atbalsta pakalpojumi, kas ietver arī saistītos juridiskos pakalpojumus, nodokļu plānošanas un citus pakalpojumus.

Mūsu ikdienas grāmatvedības pakalpojumi ir šādi:

 • Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošana saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām;Grāmatvedības pakalpojumi
  • Nodokļu (uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) grāmatvedība, nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēm;
  • Darījumu dokumentu pārbaude un iegrāmatošana
  • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite
  • Darba algu aprēķināšana
  • Kases un bankas operācijas, avansa norēķini
 • Pārstāvēšana VID un citās valsts institūcijās;
 • PVN deklarāciju sagatavošana un iesniegšana;
 • Gada pārskatu sastādīšana;
 • Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai;
 • Ikgadējās nodokļu deklarācijas;
 • Pārskatu un atskaišu sagatavošana dalībniekiem vai akcionāriem
 • Grāmatvedības politikas izveide
 • Konsultācijas nodokļu jautājumos.

Sadarbībā ar zvērinātiem revidentiem nodrošinām komercsabiedrību finanšu auditu (revīzijas) un ar to saistītos pakalpojumus:

 • Komercsabiedrības finanšu pārskatu audits jeb revīzija;
 • Iekšējās kontroles sistēmas pārbaude;
 • Uzņēmumu reorganizācijas pārbaude;
 • Uzņēmuma likvidācijas pārskatu pārbaude.

Visi iepriekš minētie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem un Latvijas Republikas likumiem.

Informācijai.

Ir izstrādāts likumprojekts grozījumiem likumā “Par grāmatvedību”, kas būtiski ietekmēs grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu. Tika plānots, ka likums varētu stāties spēkā 2020.gada 1.jūlijā. Saskaņā ar grozījumiem grāmatvedības pakalpojumu sniegšana tiek atļauta tikai saņemot licenci uz pieciem gadiem. Par ārpakalpojuma grāmatvedi var būt persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus un kuras kvalifikācija atbilst vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai, ko apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība) grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā un kuram ir vismaz trīs gadu pieredze grāmatvedības jomā.  Ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir juridiska persona,  ārpakalpojuma grāmatveža kvalifikācijai atbilst uzņēmuma valdes loceklis vai darbinieks, kurš atbild par grāmatvedības ārpakalpojuma sniegšanu.