Ieguldījumu vērtēšana

Mūsu speciālisti ir iekļauti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā ar tiesībām novērtēt un sniegt atzinumus šādās jomās:

 • Komersanta darbība (piemēram, uzņēmuma vērtības noteikšana restrukturizācijas gadījumā);
 • Intelektuālais īpašums (preču zīmes, licences, patenti);
 • Kapitalizējami parādi/parādsaistības;
 • Kapitāla daļas, akcijas.

Mums ir ievērojama pieredze mantiskā ieguldījuma vērtēšanas pakalpojumu sniegšanā, sniedzot pakalpojumus gan Latvijas, gan starptautiska mēroga uzņēmumiem.  Vērtējums tiek veikts saskaņā ar uzņēmuma specifiku un atspoguļo vērtējamā objekta iespējas un nākotnes perspektīvas pašreizējā situācijā.

Apkopojot situācijas, kurā ir nepieciešams vai ir vēlams veikt uzņēmuma vai biznesa vērtēšanu, var izšķirt šādus gadījumus:

 • Uzņēmumu apvienošanās un reorganizācijas;
 • Īpašnieku mantisko interešu aizsardzība;
 • Kapitāla daļu vai akciju pirkuma-pārdošanas darījumiem;
 • Investīciju un biznesa plānošanai;
 • Uzņēmumu reģistram mantiskā ieguldījuma uzņēmuma pamatkapitālā pamatošanai;
 • Kapitāla daļu pārdošana saistīto uzņēmumu starpā, lai pierādītu Valsts ieņēmumu dienestam darījuma atbilstību transfertcenu prasībām;
 • Biznesa un investīciju plānošanai.

Vērtēšanas pakalpojumi tiek sniegti, pielietojot starptautiski atzītas vērtēšanas metodes.