Piedāvājam Jūsu uzmanībai e-semināru (videosemināru) par grozījumiem transfertcenu normatīvajos aktos, kas stājas spēkā 2018. gadā. Seminārā izskatām jautājumus attiecībā uz transfertcenām:
  • Kam ir jāpierāda tirgus vērtība?
  • Kam ir jāgatavo transfertcenu dokumentācija?
  • Globālās un vietējās transfertcenu dokumentācijas saturs.
  • Problemātiskie jautājumi un to risinājumi.
Semināra ilgums 1:20. e-Semināra cena ir 75 eiro (plus PVN). Pasūtot e-Semināru, nosūtīsim Jums rēķinu, pēc kura apmaksas saņemšanas, piešķirsim Jums pieeju e-Semināram. Jūs varēsiet noskatīties videosemināru neierobežotu reižu skaitu.