Transfertcenu pakalpojumi ietver galvenokārt transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām un OECD transfertcenu vadlīnijām.

Atkarībā no klienta vajadzībām transfertcenu dokumentācija var tikt izstrādāta pilnībā, ietverot tādas sadaļas, kā: nozares apskats, uzņēmuma grupas analīze, funkcionālā analīze, transfertcenu metodoloģija un salīdzināmo datu analīze, izmantojot Bureau van Dijk izstrādāto AMADEUS datubāzi. Atsevišķos gadījumos mūsu pakalpojumi ietver tikai transfertcenu metodoloģijas un/vai salīdzināmo datu atlases pakalpojumus.

Sniedzam arī konsultācijas par transferta cenu jautājumiem, kā arī organizējam apmācības un seminārus par transfertcenām un citiem nodokļu jautājumiem.

Sīkāka informācija par transfertcenām ir atrodama: www.transfertcenas.lv.