16trešdien, janvāris 16, 2019

trešdien, janvāris 16, 2019|0 Komentari

Transfertcenu dokumentācijas saturs   2018. gada 18. decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.802 “Transfertcenu dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam” [...]

11otrdien, decembris 11, 2018

Veci nedrošie parādi – kā tie ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli?

otrdien, decembris 11, 2018|0 Komentari

Jautājums: Uzņēmumam ir nedroši debitorparādi, kuri ir radušies pirms 2018. gada 1. janvāra. Daļai ir izveidoti uzkrājumi. Vēlamies tos norakstīt. Kā tie ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli? [...]

9piektdien, novembris 9, 2018

Pieņemtas jaunās transfertcenu dokumentācijas prasības

piektdien, novembris 9, 2018|0 Komentari

Ievads 2018. gada 25. oktobrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” attiecībā uz transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu. Grozījumi ir piemērojami darījumiem, kuri ir veikti sākot ar 2018. gada 1. janvāri. Grozījumi galvenokārt nepieciešami, lai [...]

15sestdien, septembris 15, 2018

Semināri par nodokļiem

sestdien, septembris 15, 2018|0 Komentari

Esam uzsākuši jaunu e-semināru jeb videosemināru ciklu par nodokļu jautājumiem. Šobrīd ir pieejami  divi semināri:  "Transfertcenas 2018, kurā ir detalizēti iztirzātas jaunās prasības, kuras būs jāpiemēro no 2018. gada, kā arī seminārs "Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas darījumos [...]

1piektdien, jūnijs 1, 2018

Transfertcenu normu izmaiņas 2018. gadā

piektdien, jūnijs 1, 2018|0 Komentari

[...]

28sestdien, aprīlis 28, 2018

Kā noteikt saistīto uzņēmumu aizdevumu procentu tirgus vērtību?

sestdien, aprīlis 28, 2018|0 Komentari

Saistītie uzņēmumi bieži savā starpā izsniedz aizdevumus, kuriem tāpat kā citiem darījumiem starp saistītajām personām ir jāatbilst tirgus vērtībai. Šobrīd jautājums ir ieguvis papildus aktualitāti, tā iemesla dēļ, ka procentu maksājumu pārsniegums pār to tirgus [...]

Visas ziņas >