Algas kalkulators

Šajā sadaļā ir pieejams vienkāršs darba algas kalkulators un darba devējam paredzētais algas kalkulators. Abi kalkulatori ir 2023. gadam. Algas kalkulators 2020. gadam ir pieejams šeit.

(1) Standarta algas kalkulators. Aprēķina no bruto darba algas neto darba algu (“uz rokas”). Kā arī otrādi – no neto darba algas ir iespējams aprēķināt bruto darba algu un nodokļus.

(2) Darba devēja algas kalkulators.  No darba vietas izmaksu kopējā budžeta aprēķina neto/bruto darba algas un nodokļus.

Bruto/neto darba algas kalkulators

Šis kalkulators aprēķina neto darba algas un maksājamo nodokļus, ja ir zināma bruto darba alga. Kā arī aprēķina bruto darba algu, ja ir zināma neto darba alga. Lūdzu, vispirms  izvēlaties vai vēlaties aprēķināt no bruto darba algas neto darba algu, vai otrādi. Tad atzīmējiet vai ir  iesniegta algas grāmatiņa. Tad izvēlieties vai darbinieks ir pensionārs. Beigās norādiet apgādājamo skaitu un neapliekamo minimumu.

Algas kalkulators

 

Kalkulators darba devējam

Nosakiet kopējās darba vietas izmaksas (ieskaitot visus nodokļus, t.sk. darba devēja sociālā nodokļa apmēru). Ievadiet šo summu  kalkulatorā darba devējiem un iegūstiet gan bruto, gan neto algas apjomu, kā arī visus maksājamos nodokļus.

Kalkulators var būt noderīgs, ja vēlaties izmaksāt darbiniekiem prēmijas. Ierakstot prēmiju fondu darba devēja kalkulatorā, uzzināsiet prēmiju bruto un neto vērtību.

Algas kalkulators

 

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka darbiniekiem prēmijas var tikt izmaksātas ne vien kā darba alga, bet arī kā dividendes no personāla daļām. Vairāk par ieguvumiem no personāla daļu (akciju) izsniegšanas darbiniekiem lasiet šeit.

Skaidrojumi un komentāri

Algas kalkulators

Zemāk ir izskaidroti algas kalkulatorā izmantotie termini.

Termins Skaidrojums
Bruto alga

Bruto alga ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu. Tā ietver darba algu un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu (pirms nodokļu piemērošanas).

Algas kalkulators ļauj aprēķināt kāda ir bruto alga, ja ir zināma neto alga.

Neto alga Neto darba alga ir alga pēc nodokļiem, kuru darbinieks saņem (“uz rokas”). Algas kalkulators ļauj aprēķināt, kāda ir neto alga, ja ir zināma bruto alga.
Minimālā darba alga Minimālā darba alga 2023. gadā ir 620 EUR mēnesī. Minimālā stundas likme (MSL) 2023. gadam ir sniegta grāmatvežu kalendārā.
Diferencētais neapliekamais minimums

Maksimālais neapliekamais minimums ir 6000 EUR gadā. Ja darba alga ir virs 21 600 EUR gadā (virs 1800 EUR mēnesī), neapliekamais minimums ir 0 EUR. Algas kalkulatorā ir iestrādāts, ka neapliekamā ienākuma maksimālā ikmēneša vērtība ir 500 EUR.

Lūdzu ņemiet vērā, ka, ja Jūsu alga ir virs 1800, tad Jums nav tiesību uz neapliekamo minimumu. Algas kalkulators neņem vērā šo niansi, jo minimālo algu nosaka Valsts ieņēmum dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS). Tāpēc, ja ievadīsiet neapliekamo minimumu, ja Jūsu alga ir virs 1800, rezultāts nebūs korekts.

Algas nodokļa grāmatiņa

Algas nodokļa grāmatiņa nav vairs fizisks dokuments, kāda tā bija agrāk, bet ir ieraksts VID nodokļu informācijas sistēmā. Tā ir elektroniska un ir pieejama VID EDS sistēmā.

Algas nodokļu grāmatiņā VID iekļauj šādu informāciju:

 • nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošām personām
 • papildu atvieglojumi par invaliditāti vai politiski represētās personas statusu, vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka status;
 • par pensijas piešķiršanu vai tiesību uz pensiju zaudēšanu.

Algas nodokļu grāmatiņu fiziskajai personai ir jāiesniedz patstāvīgi caur VID EDS sistēmu vai personiski ierodoties VID.

Darbinieks var izvēlēties algas nodokļu grāmatiņu nerādīt darba devējam. Par to ir īpaši jānorāda savā algas nodokļu grāmatiņā. Lai gūtu nodokļu labumus, darbinieks var pats iesniegt attiecīgā gada ienākumu deklarāciju.

Tādējādi, algas kalkulators paredz gan gadījumu, kad algas nodokļu grāmatiņa ir iesniegta, gan arī kad tās nav. Pēdējā gadījumā kalkulators aprēķina nodokļus bez nodokļu atvieglojumu piemērošanas.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Algas kalkulators aprēķina maksājamos nodokļus mēnesī, t.i.

 • 20% – ienākumam līdz 1667 EUR mēnesī;
 • 23% – ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 EUR mēnesī.

Kopumā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes gadā (kuras algas kalkulators neņem vērā) ir šādas:

 • 20% ienākumam līdz 20 004 EUR gadā;
 • 23% ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 EUR un nepārsniedz 62 800 EUR gadā;
 • 31% ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 EUR gadā piemēro iesniedzot gada ienākuma deklarāciju. 

Algas kalkulators ņem vērā šādu praktisku niansi. Aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli nemainīgas nodokļa likmes gadījumā, ar nodokli apliekamo ienākumu aprēķina pēc formulas:

IIN = (Bruto alga – (bruto alga x VSAO (10.5%)) x IIN likme

Gadījumā, ja algas nodokļa likme ir progresīva, atskaitāmā VSAO apjoms ir atkarīgs tiek noteikts pie 23% likmes. Respektīvi, aprēķinot atskaitāmā VSAO apjomu summai, kas ir mazāka par 1667 ir:

IIN = (Bruto alga – (Bruto alga x (Bruto alga x VSAO (10.5%)) x 20/23) x IIN likme.

Darba devēja kopējās izmaksas

Algas kalkulators ļauj aprēķināt darba devēja kopējās izmaksas, ja ir zināma bruto darba alga. Darba devēja kopējās izmaksas veido bruto darba algas, VSAO darba devēja daļas un riska nodevas kopsumma. 

Kalkulators darba devējam (otrais kalkulators) ļauj aprēķināt bruto un neto darba algas apmēru, ja ir zināmas kopējās darba devēja izmaksas. Piemēram, ja darba devējam ir paredzēts konkrēt budžets darba vietai vai tiek plānots izmaksāt prēmiju.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi
(VSAO maksājumi)

 

Šis algas kalkulators paredz trīs dažādus VSAO maksājumu režīmus:

Vispārējā gadījumā (algas kalkulatorā izvēloties pie “Pensionārs” – “Nē”) VSAO likmes sadalās šādi:

 • 10,5% – darbinieka daļa;
 • 23,59% – darba devēja daļa.

Pensionāra likmes (kalkulatorā izvēloties – “Pensionārs”):

 • 9,25% – darbinieka daļa;
 • 20,77% – darba devēja daļa.

Izdienas likmes (algas kalkulatorā izvēloties – “Izdienas pensija”):

 • 9,76% – darbinieka daļa;
 • 21,94% – darba devēja daļa.

Šis nav vienīgais mūsu izstrādātais kalkulators, ir pieejami arī citi.

Bruto darba algas un neto darba algas statistiskās vidējās vērtības un mediānas un ar tām saistītos skaidrojumus lasiet rakstā: “Bruto alga“.

Mūsu izstrādātais Grāmatvežu kalendārs satur informāciju par darba dienām, svētku un pārceltajām dienām, kā arī vidējo darba laika stundas likmi.

Ja vēlaties saņemt mūsu algas grāmatvedības pakalpojumus, kā arī  citus grāmatvedības pakalpojumus.

 

Jaunākās ziņas

3sestdien, 3 jūnijs, 2023

Transfertcenu ietekme uz gada pārskatu

Transfertcenu noteikšana attiecas uz preču pārdošanu, pakalpojumu sniegšanu vai aktīvu (t.sk. nemateriālo) pārcelšanas cenu noteikšanu starp dažādiem vienas [...]