Algas kalkulators

Šajā sadaļā ir pieejams ne vien parastais darba algas kalkulators, bet arī darba devējam paredzētais kalkulators. Abi kalkulatori ir paredzēti 2021. gadam. Algas kalkulators 2020. gadam ir pieejams šeit.

(1) Standarta algas kalkulators – paredzēts darba algas un darbaspēka nodokļu aprēķinam, no bruto darba algas nosakot neto darba algu (“uz rokas”) un otrādi – ja ir zināma kāda ir neto darba alga, ir iespējams aprēķināt bruto darba algu un nodokļus.

(2) Darba devēja algas kalkulators – izstrādāts no darba devēja viedokļa, proti, izejot no darba vietas kopējā budžeta aprēķina neto un bruto darba algas.

Bruto/neto darba algas kalkulators

Šis kalkulators ir paredzēts, gan lai aprēķinātu neto algu un maksājamos nodokļus, ja ir zināma bruto darba alga, gan arī lai aprēķinātu bruto darba algu, ja ir zināma neto algo. Lūdzu, vispirms  izvēlaties vai vēlaties aprēķināt no bruto darba samaksas neto darba samaksu, vai otrādi, tad atzīmējiet vai ir vai nav iesniegta algas grāmatiņa, kā arī izvēlieties vai darbinieks ir/nav pensionārs vai izdienas pensionārs, kā arī apgādājamo skaitu un neapliekamo minimumu. Kalkulators ir derīgs 2021. gadam.

Algas kalkulators

 

Kalkulators darba devējam

Nosakiet kādas izmaksas par darba vietu vēlaties uzņemties (ieskaitot visus nodokļus, t.sk. darba devēja sociālā nodokļa apmēru). Ievadiet šo summu algas kalkulatorā darba devējiem un acumirklī iegūstiet gan bruto, gan neto algas apjomu, kā arī visus maksājamos nodokļus. Ja gadam noslēdzoties vēlaties izmaksāt darbiniekiem prēmijas par labu darbu, un zināt, cik ir kopējais prēmiju fonds, ierakstot prēmiju fondu darba devēja kalkulatorā, acumirklī uzzināsit cik ir darbinieku kopējais bruto un neto prēmiju fonds. 

Algas kalkulators

Skaidrojumi un komentāri

Algas kalkulatorsDarba algas kalkulators satur algoritmus, kuri ir paredzēti likumā, lai korekti aprēķinātu darba algu un maksājamos nodokļus.  Tajā iestrādātie algoritmi un tam atbilstošie termini ir izklāstīti zemāk.

Lai aprēķinātu neto algu un citas ar darba algu saistītās summas:

 • ievadiet algas kalkulatorā bruto darba algu
 • atzīmējiet papildu parametrus, kas ietekmē darba algas līmeni: apgādājamo skaitu, neapliekamā minimuma apjomu, pensiju, izdienas pensiju u.tml.;
 • saņemiet rezultātus momentāni.

Zemāk ir izskaidroti algas kalkulatorā izmantotie termini.

Termins Skaidrojums
Bruto alga Bruto alga ir darba ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver darba algu un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu (pirms nodokļu piemērošanas). Algas kalkulators ļauj aprēķināt, kāda ir bruto alga, ja ir zināma neto alga.
Neto alga Neto darba alga ir alga pēc nodokļiem, kuru darbinieks saņem (“uz rokas”). Algas kalkulators ļauj aprēķināt, kāda ir neto alga, ja ir zināma bruto alga.
Minimālā darba alga Minimālā darba alga 2021. gadā ir 500 EUR mēnesī. Minimālā stundas likme (MSL) 2021. gadam ir sniegta grāmatvežu kalendārā.
Diferencētais neapliekamais minimums

Maksimālais neapliekamais minimums ir 3600 EUR gadā. Ja darba alga ir virs 21 600 EUR gadā (virs 1800 EUR mēnesī), neapliekamais minimums ir 0 EUR. Algas kalkulatorā ir iestrādāts, ka neapliekamā ienākuma maksimālā ikmēneša vērtība ir 300 EUR.

Lūdzu ņemiet vērā, ka, ja Jūsu alga ir virs 1800, tad Jums nav tiesību uz neapliekamo minimumu. Algas kalkulators neņem vērā šo niansi, jo minimālo algu nosaka VID EDS sistēma. Tāpēc, ja ievadīsiet neapliekamo minimumu, ja Jūsu alga ir virs 1800, rezultāts nebūs korekts.

Algas nodokļa grāmatiņa

Algas nodokļa grāmatiņa nav vairs fizisks dokuments, kāda tā bija agrāk, bet ir ieraksts VID nodokļu informācijas sistēmā. Tā ir elektroniska un ir pieejama VID EDS sistēmā.

Algas nodokļu grāmatiņā VID iekļauj šādu informāciju:

 • nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošām personām
 • nodokļa papildu atvieglojumi par invaliditāti vai politiski represētās personas statusu, vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka status;
 • par pensijas piešķiršanu vai tiesību uz pensiju zaudēšanu.

Algas nodokļu grāmatiņu fiziskajai personai ir jāiesniedz patstāvīgi, izmantojot VID EDS sistēmu vai personiski ierodoties VID.

Ja fiziskā persona izvēlas algas nodokļu grāmatiņu nerādīt darba devējam (par ko ir īpaši jānodrāda savā algas nodokļu grāmatiņā), persona var piemērot sev pienākošos nodokļu labumus, iesniedzot attiecīgā gada ienākumu deklarāciju un atgūstot pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Tādējādi algas kalkulators paredz gan gadījumu, kad algas nodokļu grāmatiņa ir iesniegta, gan arī kad tās nav. Pēdējā gadījumā kalkulators aprēķina nodokļus bez nodokļu atvieglojumu piemērošanas.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Algas kalkulators aprēķina maksājamos nodokļus mēnesī, t.i.

 • 20% – ienākumam līdz 1667 EUR mēnesī;
 • 23% – ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 EUR mēnesī.

Kopumā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes gadā (kuras algas kalkulators neņem vērā) ir šādas:

 • 20% ienākumam līdz 20 004 EUR gadā;
 • 23% ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 EUR un nepārsniedz 62 800 EUR gadā;
 • 31% ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 EUR gadā piemēro iesniedzot gada ienākuma deklarāciju. 

Algas kalkulators ņem vērā praktisko niansi, ka aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli ir tā, ka nemainīgas nodokļa likmes gadījumā ar nodokli apliekamo ienākumu aprēķina pēc formulas:

IIN = (Bruto alga – (bruto alga x VSAO (10.5%)) x IIN likme

Gadījumā, ja algas nodokļa likme ir progresīva atskaitāmā VSAO apjoms ir atkarīgs tiek noteikts pie 23% likmes. Respektīvi, aprēķinot atskaitāmā VSAO apjomu summai, kas ir mazāka par 1667 ir:

iIN = (Bruto alga – (Bruto alga x (Bruto alga x VSAO (10.5%)) x 20/23) x IIN likme.

Darba devēja kopējās izmaksas

Algas kalkulators darba devējam, ļauj aprēķināt darba devēja kopējās izmaksas, ja ir zināma bruto darba alga. Darba devēja kopējās izmaksas veido bruto darba algas, VSAO darba devēja daļas un riska nodevas kopsumma. 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi
(VSAO maksājumi)

 

Šis algas kalkulators paredz trīs dažādus VSAO maksājumu režīmus:

Vispārējā gadījumā (algas kalkulatorā izvēloties pie “Pensionārs” – “Nē”) VSAO likmes sadalās šādi:

 • 10,5% – darbinieka daļa;
 • 23,59% – darba devēja daļa.

Pensionāra likmes (kalkulatorā izvēloties – “Pensionārs”):

 • 9,25% – darbinieka daļa;
 • 20,77% – darba devēja daļa.

Izdienas likmes (algas kalkulatorā izvēloties – “Izdienas pensija”):

 • 9,76% – darbinieka daļa;
 • 21,94% – darba devēja daļa.

Šis nav vienīgais mūsu izstrādātais kalkulators, ir pieejami arī citi.

Pieļaujamo procentu kalkulators, UIN likuma 10.pants

PVN kalkulators

Dividenžu kalkulators

Nodokļu kalkulators

Procentu pieauguma kalkulators

Procentu kalkulators

Uzcenojuma/pelņas normas kalkulators

Diskonta kalkulators

Rentabilitātes kalkulators

Bruto darba algas un neto darba algas statistiskās vidējās vērtības un mediānas un ar tām saistītos skaidrojumus lasiet rakstā: “Bruto alga“.

Grāmatvežu kalendārs

Ja vēlaties saņemt mūsu algu grāmatvedības pakalpojumus.