Darījumu strukturēšana

Mēs izstrādājam un palīdzam veidot darījumu struktūras:

  • holdinga sabiedrības (izmantojot Latvijas un citu valstu holdinga režīmus);
  • preču tirdzniecība (biznesa strukturizēšana, uzņēmumi, filiāles, pastāvīgās pārstāvniecības);
  • intelektuālā īpašuma strukturēšana (preču zīmes, patenti);
  • finansēšanas struktūras (aizdevumi un finanšu instrumenti).

Darījumu pasaule kļūst aizvien caurskatāmāka, kā rezultātā daudzas darījumu struktūras, kuras veiksmīgi pastāvēja pirms gadiem 5-10, ir vēsture. Darījumu strukturizēšanā aizvien vairāk ir jāņem vērā tādi principi, kā darījuma būtība un caurspīdīgums, peļņas gūšanas saskaņošana ar veicamajām aktivitātēm. Šajā sakarā mēs piedāvājam izvērtēt līdzšinējās struktūras un izstrādāt tajās nepieciešamās izmaiņas.