Darījumu tirgus vērtības piemērošana PVN mērķiem

Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas darījumā starp saistītām personām likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē ar nodokli apliekamā vērtība ir preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas tirgus vērtība, ja darījuma vērtība ir:

(1) mazāka par tirgus vērtību un preču vai pakalpojumu saņēmējam nav tiesību atskaitīt priekšnodokli pilnā apmērā. Piemēram, ja saistītais uzņemums sniedz vadības pakalpojumu saistītajai kredītiestādei par atlīdzību, kura ir zem tirgus vērtības.

(2) mazāka par tirgus vērtību un preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam nav tiesību atskaitīt priekšnodokli pilnā apmērā, un preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana ir atbrīvota no nodokļa saskaņā ar šā likuma 52.panta pirmo daļu. Piemēram, ja saistītā kredītiestāde izsniedz aizdevumu savam meitas uzņēmumam par procentiem, kuri ir zem tirgus vērtības vai bezprocentu aizdevumu.

(3) lielāka par tirgus vērtību un preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam nav tiesību atskaitīt priekšnodokli pilnā apmērā. Šis gadījums attiecas uz situāciju, kurā saistīta persona ar ierobežotām priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām cenšas uzlabot savu proporciju, mākslīgi palielinot pakalpojuma veŗtību. Piemērs, varētu būt kredītiestāde, kura sniedz ar PVN apliekamus pakalpojumus saistītajam uzņēmumam, vai holdinga sabiedrība, kura sniedz pakalpojumus meitas sabiedrībām.