Kāpēc dividenžu kalkulators ir nepieciešams?

Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokļa koncepcija atšķiras no tās sistēmas, kas bija spēkā pirms 2018.gada, kā arī no vairums valstu korporatīvā nodokļa sistēmas. Proti, uzņēmumu ienākuma nodoklis ir jāmaksā peļņas sadales gadījumā, tostarp, izmaksājot dividendes. Lai aprēķinātu nodokļa bāzi, izmaksājamās dividendes ir jādala ar koeficientu 0.8, tādējādi, iegūstot nodokļa bāzi, no kuras tiek aprēķināts uzņēmumu ienākuma nodoklis. Iegūtā nodokļa bāze tiek ir jāreizina ar nodokli pēc likme 20%. Piemēram, ja uzņēmums izmaksā 1000 EUR dividendēs, tad nodokļa bāze ir1250 EUR. Iegūtā bāze ir jāreizina ar 20%, iegūstot nodokli 250 EUR.

Dividenžu kalkulators ir izstrādāts, lai palīdzētu aprēķināt nodokli, tad ja ir zināms dividenžu apmērs. Kā arī dividenžu kalkulators palīdzēs aprēķināt maksājamās dividendes un nodokli, tajā gadījumā, ja uzņēmums vēlas noteikt, cik dividendes ir jāizmaksā, lai esošā peļņa nosegtu gan dividendes, gan arī maksājamo nodokli. Pēdējā gadījumā dividenžu kalkulators palīdzēs jums pieņemt lēmumu, lai izvairītos no situācijas, kad peļņa pēc dividenžu izmaksas vairs nespēj segt nodokli un rodas zaudējumi. Piemēram, ja uzņēmuma peļņa ir 2000 EUR un uzņēmums visu to sadalīs dividendēs, tad nākamajā mēnesī ir jāmaksā nodoklis 500 EUR, kas parādīsies kā zaudējumi. Ievadot peļņu dividenžu kalkulatorā, rezultāts, ka optimāli ir sadalīt 1600 EUR dividendēs, bet 400 EUR nomaksāt nodokļos, tādējādi nesadalītā peļņa ir “0” un zaudējumi nerodas.

Ja Jums ir nepieciešams noformēt dividenžu sadales lēmumu, piedāvājam to iegādāties mūsu e-veikalā.

 

Citi kalkulatori

Algas kalkulators

PVN kalkulators

Nodokļu kalkulators

Procentu kalkulators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunākās ziņas

3sestdien, 3 jūnijs, 2023

Transfertcenu ietekme uz gada pārskatu

Transfertcenu noteikšana attiecas uz preču pārdošanu, pakalpojumu sniegšanu vai aktīvu (t.sk. nemateriālo) pārcelšanas cenu noteikšanu starp dažādiem vienas [...]