We develop and help make transaction structures:

  • holding companies (using holding modes of Latvia and other countries);
  • trade of goods (structuring business, companies, subsidiaries, permanent establishments);
  • structuring of intellectual property (trademarks, patents);
  • funding structures (loans and finance instruments).

World of transactions is becoming more transparent resulting in many structures of transactions, which were successfully used before 5 to 10 years being left in the past. In structuring transactions, principles as point and transparency of the transactions, coordination of making profit with the activities implemented should be considered more. In that respect we offer to evaluate the previous structures and to develop the necessary changes in them.

Mēs izstrādājam un palīdzam veidot darījumu struktūras:

  • holdinga sabiedrības (izmantojot Latvijas un citu valstu holdinga režīmus);
  • preču tirdzniecība (biznesa strukturizēšana, uzņēmumi, filiāles, pastāvīgās pārstāvniecības);
  • intelektuālā īpašuma strukturēšana (preču zīmes, patenti);
  • finansēšanas struktūras (aizdevumi un finanšu instrumenti).

Darījumu pasaule kļūst aizvien caurskatāmāka, kā rezultātā daudzas darījumu struktūras, kuras veiksmīgi pastāvēja pirms gadiem 5-10, ir vēsture. Darījumu strukturizēšanā aizvien vairāk ir jāņem vērā tādi principi, kā darījuma būtība un caurspīdīgums, peļņas gūšanas saskaņošana ar veicamajām aktivitātēm. Šajā sakarā mēs piedāvājam izvērtēt līdzšinējās struktūras un izstrādāt tajās nepieciešamās izmaiņas.