PRAKSES VAKANCE: JAUNĀKAIS NODOKĻU KONSULTANTS

Piedāvājam apmaksātu praksi studentiem. Veiksmīgas sadarbības rezultātā iespēja saņemt pastāvīga darba piedāvājumu. Plašāka informācija par uzņēmuma darbību pieejama www.breicis.com

Kas praktikantam būs jādara?

Praktikants piedalīsies nodokļu un finanšu projektos. Darba uzdevumi ietvers:

 • Dalību nodokļu, transfertcenu projektos.
 • Darbu ar Uzņēmumu reģistru, VID u.c. iestādēm – dokumentu sagatavošana un iesniegšana.
 • Ar mārketingu saistītas aktivitātes (piemēram, mājaslapas uzlabošana, u.c. ar internetu saistītais mārketings, rakstu noformēšana, ilustrācijas, u.c.).
 • Informācijas apkopošana par noteiktām tēmām (piemēram, tiesu prakses vākšana un analīze par atsevišķām nodokļu piemērošanas tēmām).
 • Prezentāciju sagatavošana.

Ko praktikants iegūs?

 • Starptautisko pieredzi par nodokļu, transfertcenu un finanšu jautājumiem, kuru students varēs izmantot tālāk strādājot konsultāciju firmās, auditorfirmās, finanšu vadītāja amatos utt. Mūsu uzņēmums ir pazīstams grāmatvedības, audita un finanšu vadības sfērā.
 • Dziļākas zināšanas nodokļos, kas noderēs daudz un dažādās ar finansēm saistītās darba vietās.
 • Plašāku skatījumu uz to, kā tiek piesaistīti un apkalpoti klienti (pārdošana un mārketings).
 • Spējas skaidrāk un pārliecinošāk formulēt savu viedokli rakstveidā un mutiski par dažādiem nodokļu jautājumiem.

Ko mēs sagaidām no praktikanta?

 • Praktikantam ir jābūt motivācijai mācīties un apgūt darbam nepieciešamo.
 • Izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā (bakalaura grāds vai students/-te).
 • Teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas.

Prakse ērtā vietā Rīgas centrā (Aspazijas bulvāris 24). Prakse ir apmaksāta. Veiksmīgas sadarbības rezultātā ir iespēja saņemt pastāvīga darba piedāvājumu. Piesakies, sūtot CV un motivācijas uz e-pastu: info@breicis.com ar norādi “Prakse”.