Nodokļa bāzē iekļaujamo procentu kalkulators

Ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauj procentu maksājumus proporcionāli tam, kādā apmērā pārskata gada parādu saistību (par kurām aprēķināti procentu maksājumi) vidējais apjoms pārsniedz summu, kura vienāda ar četrkāršotu nodokļa maksātāja uzņēmuma gada pārskatā atspoguļoto pašu kapitāla apjomu (pārskata gada sākumā), kas samazināts par ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi un citām rezervēm, kuras nav radušās peļņas sadales rezultātā.

Pievienotais kalkulators ļauj ērti aprēķināt pieļaujamos procentus, kā arī to procentu daļu, kura ir jāiekļauj ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē. Rīkojoties šādi:

(1)  Vispirms aprēķiniet maksājamos procentu gadā un ievadiet kalkulatorā

(2) Nosakiet pašu kapitāla apjomu (pārskata gada sākumā), kas samazināts par rezervēm, kuras nav radušās peļņas sadales rezultātā

(3) Nosakiet vidējas parādsaistības gadā. To jums palīdzēs veikt gada vidējo parādsaistību kalkulators.

 

Lai noteiktu gada vidējās parādsaistības, izmantojiet zemāk pievienoto kalkulatoru:

(1) Ievadiet parādsaistību atlikumu uz iepriekšējā gada 31.decembri

(2) Katrā mēnesī ievadiet saistību palielinājumu vai samazinājumu.

(3) Rezultāts tiek automātiski aprēķināts kalkulatora augšpusē.

Ja ir vairākas parādsaistībai, katrai aprēķins ir jāveic atsevišķi un pēc tam rezultāti jāsummē.

Šis nav vienīgais mūsu izstrādātais kalkulators, ir pieejami arī citi.

Algas kalkulators

PVN kalkulators

Dividenžu kalkulators

Nodokļu kalkulators

Procentu pieauguma kalkulators

Procentu kalkulators

Uzcenojuma/pelņas normas kalkulators

Diskonta kalkulators