Procentu kalkulatori

Procentu aprēķināšana – tas ir vienkārši. Tomēr prakse rāda, ka nereti tiek nepareizi salīdzināti skaitļi un nepareizi tiek noteikts, piemēram, proporcionālais pieaugums/samazinājums, uzcenojums tiek jaukts ar peļņas normu utml. Tā kā praksē ir pietiekami bieži jāaprēķina procentuālās izmaiņas, vai procentu summa absolūtos skaitļos, pievienojam šeit biežāk izmantojamos procentu kalkulatorus.

Pievienotie procentu kalkulatori ir paredzēti dažādām dzīves situācijām, tomēr tie neaizstāj matemātiskus aprēķinus, bet var kalpot, lai pārliecinātos aprēķinu pareizībai.

Procentuālā pieauguma kalkulators

Analizējot skaitļus nereti nākas tos salīdzināt kā procentuālu pieaugumu vai samazinājumu. Tad nereti tika izmantotas gan pareizas, gan nepareizas formulas. ‘Pievienotajā procentuālā pieauguma kalkulatorā tiek piemērota, mūsuprāt, ACCA standartiem atbilstošākā formula.

Piemērs, ja pirmais skaitlis ir 100 un otrais 150, procentuālais pieaugums ir 50% (150/100-1) x 100%.

Procentu aprēķina kalkulators

Standarta procentu aprēķina kalkulators. Noderēs, ja vēlaties noteikt procentu vērtību no pamatsummas, ja ir zināma procentu likme un pamatsumma. Ja ir zināma procentu vērtība un pamatsumma, kalkulators ļauj aprēķināt arī procentu likmi. Pirms datu ievades ir jāizvēlas, ko tieši vēlaties aprēķināt: procentu likmi (%) vai procentu vērtību (naudas vienībās).

Uzcenojuma/peļņas normas aprēķina kalkulators

Kalkulators, kurš var tikt izmantots transfertcenu aprēķinos. Interesanti, bet esam sastapušie ar transfertcenu speciālistu viedokli, ka uzcenojums un peļņas norma ir dažādas lietas. Patiesībā šie lielumi ir matemātiski saistīti un viegli pārrēķināmi. Veiksmīgi!

Diskonta (atlaides) kalkulators

Kalkulators aprēķina diskonta likmi (EUR uz % un otrādi. Noderēs gadījumā, lai noteiktu altaides vērtību (EUR), ja ir zināma atlaižu procentuālā vērtība, vai aprēķināt atlaides procentu, ja ir zināma atlaides vērtība (EUR).

Salikto procentu kalkulators

Salikto procentu kalkulators jeb procentu procentu kalkulators aprēķina investīciju vērtību, aprēķinot procentus no pamatsummas un iepriekš aprēķinātajiem procentiem.

Iespējams, ka esat dzirdējuši par salikto procentu fenomenu? Ja ne, tad ziniet, ka saliktie procenti tiek uzskatīti par veiksmīgu investīciju stratēģiju, proti, ja peļņa (procenti) no sākotnējām un papildus investīcijām tiek nevis izņemtas, bet atkārtoti ieguldītas zināmā laika periodā, tas nodrošina solīdu pieaugumu investīciju periodā. Tātad, ja jūs izvietojat līdzekļus, teiksim, bankas depozītā un pēc tam nopelnītos procentu kopā ar pamatsummu ieguldiet atkal, ikgadējais pieaugums palielināsies uz nopelnīto procentu pieauguma rēķina un ilgtermiņā ienesīgums būs iespaidīgs.

Tā kā pašreiz bankas depozītu procentu likmes ir tuvas 0%, salikto procentu kalkulators var tikt izmantots, piemēram, lai plānotu ieguldījumus ne vien, teiksim, bankas depozītā, bet arī citos finanšu instrumentos. Piemēram, ja jūs investējat akcijās, veicot sākotnējo ieguldījumu un pēc tam ikmēneša ieguldījumu, jūs varat plānot potenciālo vērtības pieaugumu. Tiek uzskatīts, ka akciju tirgus vidējais ikgadējais pieaugums (izslēdzot svārstības) ir 7%. Tātad investējot akcijās un reinvestējot saņemtās dividendes, tiek uzskatīts, ka sāktonējais ieguldījums 10 gadu laikā divkāršojas (varat pārbaudīt to uz kalkulatora). Vēlu veiksmi!

 
   

Citi kalkulatori

Algas kalkulators

Dividenžu kalkulators

Nodokļu kalkulators

PVN kalkulators