Procentu kalkulatori

Procentu aprēķināšana – tas ir vienkārši. Tomēr prakse rāda, ka nereti tiek nepareizi salīdzināti skaitļi un nepareizi tiek noteikts, piemēram, proporcionālais pieaugums/samazinājums, uzcenojums tiek jaukts ar peļņas normu utml. Tā kā praksē ir pietiekami bieži jāaprēķina procentuālās izmaiņas, vai procentu summa absolūtos skaitļaos, pievienojam šeit biežāk izmantojamos procentu kalkulatorus.

Pievienotie procentu kalkulatori ir paredzēti dažādām dzīves situācijām, tomēr tie neaizstāj matemātiskus aprēķinus, bet var kalpot, lai pārliecinātos aprēķinu pareizībai.

Procentuālā pieauguma kalkulators

Analizējot skaitļus nereti nākas tos salīdzināt kā procentuālu pieaugumu vai samazinājumu. Tad nereti tika izmantotas gan pareizas, gan nepareizas formulas. ‘Pievienotajā procentuālā pieauguma kalkulatorā tiek piemērota, mūsuprāt, ACCA standartiem atbilstošākā formula.

Piemērs, ja pirmais skaitlis ir 100 un otrais 150, procentuālais pieaugums ir 50% (150/100-1) x 100%.

Procentu aprēķina kalkulators

Standarta procentu aprēķina kalkulators. Noderēs, ja vēlaties noteikt procentu vērtību no pamatsummas, ja ir zināma procentu likme un pamatsumma. Ja ir zināma procentu vērtība un pamatsumma, kalkulators ļauj aprēķināt arī procentu likmi. Pirms datu ievades ir jāizvēlas, ko tieši vēlaties aprēķināt: procentu likmi (%) vai procentu vērtību (naudas vienībās).

Uzcenojuma/peļņas normas aprēķina kalkulators

Kalkulators, kurš var tikt izmantots transfertcenu aprēķinos. Interesanti, bet esam sastapušie ar transfertcenu speciālistu viedokli, ka uzcenojums un peļņas norma ir dažādas lietas. Patiesībā šie lielumi ir matemātiski saistīti un viegli pārrēķināmi. Veiksmīgi!

Diskonta (atlaides) kalkulators

Kalkulators aprēķina diskonta likmi (EUR uz % un otrādi. Noderēs gadījumā, lai noteiktu altaides vērtību (EUR), ja ir zināma atlaižu procentuālā vērtība, vai aprēķināt atlaides procentu, ja ir zināma atlaides vērtība (EUR).

Salikto procentu kalkulators

Salikto procentu kalkulators jeb procentu procentu kalkulators aprēķina investīciju vērtību, aprēķinot procentus no pamatsummas un iepriekš aprēķinātajiem procentiem.

 
   

Citi kalkulatori

Algas kalkulators

Dividenžu kalkulators

Nodokļu kalkulators

PVN kalkulators