Apraksts

Lai arī aizdevumu darījums ir vienkāršs, nodokļu piemērošanas nianses ir pietiekami daudz – ja ne tieši piecdesmit, tad  tuvu šim skaitlim, bet varbūt pat vairāk.

Raksta maksas sadaļā izskatīti aizdevumu darījumu svarīgākie nodokļu piemērošanas bloki sekojoši:

Aizdevumi starp saistītajiem uzņēmumiem

 • Kādos gadījumos aizdevums saistītajam uzņēmumam ir uzskatāms par peļņas sadali, kādi ir izņēmumi
 • Kā noteikt aizdevuma procentu likmi darījumos starp saistītajiem uzņēmumiem
 • Kādi ir procentu atskaitīšanas ierobežojumi “plānā kapitalizācija” (metodes, piemēri)
 • Kuros gadījumos no procentu maksājumiem ir jāietur nodoklis
 • Cesija
 • Zaudēto parādu norakstīšana (piemēri)
 • Pastāvīgās pārstāvniecības nianses
 • Aizdevumu kapitalizācija (situācijas apskats)

Aizdevumi fiziskajām personām (ienākumiem pielīdzināmie aizdevumi)

 • Aizdevuma līgums, termiņi
 • Ienākumam pielīdzināmi un nepielīdzināmi aizdevumi (piemērs)
 • Kurš atbild par nodokļa samaksu
 • Informācijas sniegšana VID
 • Aizdevumi no nerezidentiem
 • Samazinātu aizdevuma procentu maksājuma radītais ienākums.