Apraksts

Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu –  ir dokumentārs apstiprinājums par  savstarpējo norēķinu atlikušo  summu uz akta norādīto datumu. Ar katru darījuma partneri vai klientu ir  jāpārbauda dati par savstarpējiem norēķiniem, lai pārbaudītu, ka viss tiek veikts korekti.

Aktā tiek ietverti termini, kā debets (parāds), kredīts (pārmaksa). Norēķinu salīdzināšanas aktā debetā norāda gan parādu, kam jau ir iestājies maksāšanas termiņš, gan parādu par kādu konkrētu laika posmu, kam vēl nav maksājuma termiņš.

Dokumentā tiek ietverta tāda informāciju kā:  sastādīšanas datums; laika intervāls, kurā notiek aprēķinu saskaņošana; uzņēmuma vai klienta nosaukums un cita informācija; summa par debetu un kredītu;uc.