Apraksts

Atbrīvošanas iesniegums– dokuments, ko raksta darba ņēmējs, gadījumā, ja vēlas izbeigt darba attiecības.