Apraksts

 

Atbrīvošanas rīkojums –  Pamatojoties uz darba ņēmēja iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu tiek izveidots rīkojums par atlaišanu.

Atlaišanas rīkojums sevī ietver :

  • organizācijas nosaukums.
  • dokumenta sagatavošanas datums un dokumenta numurs. 
  • Darbinieka darba sākšanas un beigu datumi.
  • Darbininieka vārds, uzvārds, personas kods.
  • struktūrvienības nosaukums, kurā strādāja, un amata nosaukums.
  • atlaišanas iemesls