Apraksts

Atvaļinājuma rīkojums– dokuments, kurā darba devējs norāda darba ņēmēja atvaļinājuma periodu.