Apraksts

Darba pieteikums –  ir oficiāls rakstisks pieteikums nodarbinātībai, ko pretendents raksta pēc atlases posma organizācijas vadītājam.

Dokumenta mērķis ir piefiksēt nesen pieņemtā darbinieka nolīgšanu uzņēmumā.

Darba pieteikumā svarīgi norādīt:

  •  kādā amatā pretendents lūdz pieņemt;
  • no kuras dienas pretendents plāno sākt darbu noteiktajā amatā;
  • vai pretendents ir iepazinies ar  nosacījumiem noteiktajā amatā.