Apraksts

Dividendes tiek izmaksātas  proporcionāli dalībniekam  ar dalībnieku sapulces lēmumu, tās izmaksā proporcionāli viņam piederošo daļu nominālvērtību summai, tās ir aprēķināmas un izmaksājamas par pilnībā apmaksātām daļām.