Apraksts

Lēmums par dividenžu izmaksu

Dividendes tiek izmaksātas  proporcionāli dalībniekam  ar dalībnieku sapulces lēmumu, tās izmaksā proporcionāli viņam piederošo daļu nominālvērtību summai, tās ir aprēķināmas un izmaksājamas par pilnībā apmaksātām daļām.

Šeit ir pieejams dalībnieka lēmums par dividendēm jeb dividenžu izmaksu paraugs. To jūs varat izmantot par paraugu, kad tiek sadalīta peļņa.

Ja vēlaties veikt dividenžu aprēķinu, aicinām izmantot mūsu dividenžu kalkulatoru. Plašāka informācija par dividenžu plānošanu, sadali, noformēšanu un aizstāvēšanu VID, ir sniegta rakstā Dividendes, peļņas sadale un akcionāru struktūra.