Apraksts

Komandējuma rīkojums

Komandējums ir  – ar vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka (valsts ierēdņa, amatpersonas u.tml.) brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijā vai uz ārvalstīm, savukārt ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstī, tad uz citu valsti vai uz Latviju.

Šī brauciena mērķim ir jābūt saistītam ar sekojošo:

  • pildīt darba vai dienesta uzdevumus vai
  • papildināt zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju- mācību komandējums;

Rīkojumā jābūt:

  • personai, kura brauc komandējumā
  • komandējuma laikam (no kura datuma –  līdz kuram datumam)
  • konkrētai komandējuma vietai un organizācijai, uz kuru darbinieks tiek sūtīts
  • komandējuma mērķim.

Grāmatvedības pakalpojumi.