Apraksts

Tiek plānots uzsākt sadarbību ar Lietuvas rezidentu – fizisko personu, kura ir reģistrēta Lietuvā kā saimnieciskās darbības veicējs (pašnodarbinātais). Minētā persona sniegs Latvijas uzņēmumam konsultatīva rakstura pakalpojumus, atrodoties Lietuvā (neierodoties Latvijā). Tiek plānota arī sadarbība ar nerezidentiem fiziskajām personām arī citās valstīs.

Vai pakalpojuma saņēmējam (Latvijas uzņēmumam) ir jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi no maksājumiem nerezidentiem fiziskajām personām, kuri savā rezidences valstī ir reģistrēti kā saimnieciskās darbības veicēji?