Apraksts

Vienošanās par savstarpējo ieskaitu ir savstarpējais prasījumu ieskaitums, kas arī ir pazīstams kā pretprasījumu ieskaits, un ir civiltiesiska darījuma veids vai vienošanās, kur divi līgumslēdzēji nolīdzina savas saistības, veicot prasījumu ieskaitīšanu viens otram.

Piemēram, uzņēmums SIA ALFA ir saņēmis aizdevumu no uzņēmuma SIA BETA, savukārt uzņēmums SIA ALFA sniedz pakalpojumus uzņēmumam SIA BETA, par kuriem uzņēmums veic apmaksu. Dotajā situācijā abas puses var vienoties par savstarpēju ieskaitu, kā rezultātā SIA ALFA aizdevuma summa tiks dzēsta ar samaksu, kas SIA BETA jāveic, saņemot pakalpojumus.