• Pastāvīgās pārstāvniecības konstatēšana, veicot darbību ārvalstīs, vai sadarbojoties ar ārvalsts partneri, kurš veic darbību Latvijā, joprojām ir diezgan maz apskatīts temats. Nereti uzņēmēji pat aizmirst, ka pastāvīgās pārstāvniecības risks pastāv vispār. Šajā seminārā apskatīsim divas lietas: (1) Pastāvīgās pārstāvniecības izveidošanas kritērijus (2) Pastāvīgās pārstāvniecības apliekamā ienākuma noteikšanas principus, gan tajā gadījumā, ja Latvijas uzņēmums veic darbību ārvalstīs, gan otrādi - ja pastāvīgā pārstāvniecība veidojas ārvalstu uzņēmumam Latvijā. Videosemināra ilgums - 46 minūtes. Videosemināra cena ir 50eiro (plus PVN). Pēc Jūsu pasūtījuma saņemšanas, nosūtīsim Jums rēķinu, pēc kura apmaksas saņemšanas, piešķirsim Jums pieeju. Jūs varēsiet noskatīties videosemināru neierobežotu reižu skaitu.
 • Uzņēmējdarbība tiek finansēta divos pamatveidos: (1) veicot ieguldījumu pamatkapitālā naudā vai kā mantisko ieguldījumu, (2) izsniedzot aizdevumu vai savādāk kreditējot uzņēmumu.Ja uzņēmuma dalībnieks kreditē uzņēmumu izsniedzot aizdevumus, kreditorsaistību apjoms var ievērojami pieaugt ne vien pasliktinot bilances izskatu, bet arī radot noteiktas problēmas. Pieaugot aizņēmuma (kreditorsaistību) apjomam, uzņēmumam var rasties problēmas, tādas kā transfertcenas (procenti), nepietiekamas kapitalizācijas rezultātā procenti var tikt aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli u.c. Viens no veidiem, kā tikt galā ar pieaugošo parāda apjomu ir veikt mantisko ieguldījumu, ieguldot aizdevumu kā mantisko ieguldījumu, jeb veicot aizdevuma kapitalizāciju. Seminārā ir īsi apskatīti pieci iemesli, kāpēc uzņēmumam būtu javeic aizdevuma (parāda) kapitalizācija.
 • Seminārā tiek aplūkots personu loks, uz kurām attiecas transfertcenas, kā arī personas, kurām ir jāsagatavo vietējā un/vai globālā transfertcenu dokumentācija, kā arī tās personas, kurām ir jāsagatavo vienkāršota dokumentācija. Videosemināra ilgums - 30 minūtes. Videosemināra cena ir 30 eiro (plus PVN). Pēc Jūsu pasūtījuma saņemšanas, nosūtīsim Jums rēķinu, pēc kura apmaksas saņemšanas, piešķirsim Jums pieeju. Jūs varēsiet noskatīties videosemināru neierobežotu reižu skaitu.  
 • Transfertcenas seminārs 2018
  Piedāvājam Jūsu uzmanībai e-semināru (videosemināru) par grozījumiem transfertcenu normatīvajos aktos, kas stājas spēkā 2018. gadā. Seminārā izskatām jautājumus attiecībā uz transfertcenām:
  • Kam ir jāpierāda tirgus vērtība?
  • Kam ir jāgatavo transfertcenu dokumentācija?
  • Globālās un vietējās transfertcenu dokumentācijas saturs.
  • Problemātiskie jautājumi un to risinājumi.
  Semināra ilgums 1:20. e-Semināra cena ir 75 eiro (plus PVN). Pasūtot e-Semināru, nosūtīsim Jums rēķinu, pēc kura apmaksas saņemšanas, piešķirsim Jums pieeju e-Semināram. Jūs varēsiet noskatīties videosemināru neierobežotu reižu skaitu.
 • Piedāvājam Jūsu uzmanībai e-semināru (videosemināru) par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu darījumos ar nerezidentiem. Seminārā tiek apskatīti gan aktuālie jautājumi, kuri ir saistīti ar jauno 2018. gada 1. janvārī ieviesto uzņēmumu ienākuma nodokli, kurš ievieš virkni korekciju darījumos ar nerezidentiem, gan arī vispārzināmie darījumu ar nerezidentiem aplikšanas  principi, par kuriem saņemam jautājumus no Latvijas uzņēmumiem, kā arī investoriem.
  e-Semināra cena ir 100 eiro (plus PVN). Semināra kopējais ilgums - 1:55 minūtes. Jūsu ērtībai seminārs ir sadalīts vairākās daļās, gadījumam, ja Jums interesē konkrēti jautājumi. Pasūtot e-Semināru, nosūtīsim Jums rēķinu, pēc kura apmaksas saņemšanas, piešķirsim Jums pieeju e-Semināram. Jūs varēsiet noskatīties videosemināru neierobežotu reižu skaitu.
 • Matricā tiek izskatīti PVN piemērošanas gadījumi kravu pārvadājumiem, kurus Latvijas uzņēmums (PVN) maksātājs sniedz:
  1. Latvijas uzņēmumam (PVN maksātājam vai PVN nemaksātājam)
  2. Eiropas Savienības uzņēmumam (PVN maksātāja vai PVN nemaksātājam)
  3. Trešās valsts uzņēmumam
  Matricā ir izskatīti visi iespējamās transportēšanas maršrutu situācijas, kopumā - 43 situācijas. Katrā situācijā ir sniegta informācija par PVN likmi, rēķina noformēšanu, atspoguļošanu PVN deklarācijā. Informācijas paraugs ir sniegts pirmajā situācijā (ar sarkanu krāsu).  
 • Preču piegādes līgums starp saistītajiem uzņēmumiem. Ar tirdzniecības atlaižu un transfertcenu korekcijas noteikumiem.
Go to Top