Transferta cenas

Transfertcenu pakalpojumi ietver galvenokārt transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām un OECD transfertcenu vadlīnijām.

Atkarībā no klienta vajadzībām transfertcenu dokumentācija var tikt izstrādāta pilnībā, ietverot tādas sadaļas, kā: nozares apskats, uzņēmuma grupas analīze, funkcionālā analīze, transfertcenu metodoloģija un salīdzināmo datu analīze, izmantojot Bureau van Dijk izstrādāto AMADEUS datubāzi. Atsevišķos gadījumos mūsu pakalpojumi ietver tikai transfertcenu metodoloģijas un/vai salīdzināmo datu atlases pakalpojumus.

Sniedzam arī konsultācijas par transferta cenu jautājumiem, kā arī organizējam apmācības un seminārus par transfertcenām un citiem nodokļu jautājumiem.

Sīkāka informācija par transfertcenām ir atrodama: www.transfertcenas.lv.