Par mums – BREICIS

BREICIS ir uzņēmums kurš specializējas nodokļu pakalpojumos – nodokļu strukturizēšanas projekti, nodokļu jautājumi, biznesa vērtēšana t.sk. nemateriālo īpašumu vērtēšana, transfertcenu dokumentāciju sagatavošana. Esam izveidojuši spēcīgu sadarbības partneru loku arī tādās jomās kā finanšu pakalpojumu sniegšana (finanšu plānošana, rentabilitātes aprēķini u.c.), ikdienas grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana, revīzijas un audita pakalpojumi.

Jebkuru darbu veic tikai profesionālis, kuram ir atbilstoša pieredze. Pakalpojuma cenas ir samērīgas ar sniegto pakalpojumu un tiek norunātas pirms darbu uzsākšanas. Mūs raksturo personiska attieksme sadarbībā ar klientiem. Tāpēc šo gadu garumā mums ir izveidojusies ilgstoša sadarbība ar mūsu klientiem gan nodokļu jomā, gan specifisku projektu ietvaros.

BREICIS strādā darbinieki ar vairāku gadu pieredzi nodokļu konsultāciju jomā. Baltijas mērogā esam izveidojuši ciešu sadarbību ar partneriem Igaunijā un Lietuvā, kā arī starptautisku  projektu ietveros mums ir izveidota veiksmīga sadarbība ar partneriem  citās valstīs. Mūsu partneriem ir darba pieredze gan „BIG4” uzņēmumos, gan nodokļu administrācijās, un šo gadu gaitā ir pierādījusies to pieredze dažāda mēroga projektos.

Uzņēmuma vadītājs ir Artūrs Breicis.

Arturs Breicis

Artūram ir vairāk kā 15 gadu pieredze, strādājot nodokļu pakalpojumu departamentos lielā četrinieka auditorsabiedrībās PricewaterhouseCoopers un Deloitte. Artūrs ir vadījis virkni starptautisko nodokļu plānošanas projektus. No 2004. gada viņš vada transfertcenu praksi, kura sākotnēji tika apgūta stažējoties PricewaterhouseCoopers Ungārijas birojā.

Artūrs specializējas nodokļu strukturizēšanas projektos, biznesa vērtēšanas projektos, transfertcenu dokumentāciju izstrādē, tiešajos un starptautiskajos nodokļos, komerctiesību jautājumos. Artūram ir ievērojama pieredze klientu interešu pārstāvībā VID un tiesās transfertcenu un citos nodokļu jautājumos.

Kopš 2012. gada Artūrs Breicis vada savu nodokļu konsultāciju praksi, kuras ietvaros ir izveidojusies ilgstoša sadarbība gan ar Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumiem.

Artūrs ir Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas un Starptautiskās profesionālo sertificēto grāmatvežu asociācijas (ACCA) biedrs.

Artūrs Breicis
Sertificēts nodokļu konsultants

Tālrunis: +371 29274911
E-pasts: arturs@breicis.com