Uzņēmuma reģistrācija

Uzņēmuma reģistrācija

Uzņēmuma reģistrācija Latvijā: priekšrocības un veidi

Pirms uzņēmuma dibināšanas mūsu komanda nodrošinās Jūs ar visu Jūsu biznesam nepieciešamo informāciju, sniegs konsultācijas saistībā ar uzņēmuma dibināšanu, piemērojamajiem nodokļiem un nodrošinās ieskatu citās prasībās, kas saistītas ar uzņēmējdarbības veikšanu Latvijā.

Nodibinot uzņēmumu Latvijā, tiek nodrošināta iespēja veikt darījumus gan ar Eiropas Savienības uzņēmumiem, gan arī uzņēmumiem, kas darbojas Austrumeiropā. Latvijas dalība Eiropas Savienībā uzņēmumiem nodrošina pieeju Eiropas Savienības tirgum. Īpaši uzmanība jāvērš šādām Latvijas priekšrocībām: izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta, krievu valodas zināšanas un informācija par tirgu sniedz iespēju iekļūt Austrumeiropas tirgū.

Latvijas konkurētspēju palielina ieviestie nodokļu atvieglojumi. Papildus tiem labvēlīgais uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms, kas ļauj nemaksāt nodokli līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta dividendēs un tiek piemērots atbrīvojums no nodokļa maksājuma par kapitāla pieaugumu, kas radies akciju pārdošanas rezultātā (Latvijas holdinga režīms).

Accounting Latvia Uzņēmuma reģistrācija

Latvijā izstrādātā likumdošana ir orientēta uz biznesa veicināšanu un nodrošina vienlīdzīgus regulējošos noteikumus gan ārzemju, gan vietējām investīcijām. Latvijā ir draudzīga vide uzņēmējdarbības veikšanai, kas nodrošina piekļuvi uzticamam un kvalificētam darbaspēkam, attīstītai infrastruktūrai, kas ir saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, kā arī zemākas biznesa uzturēšanas izmaksas, salīdzinot ar daudzām Eiropas Savienības valstīm. Turklāt Pasaules Bankas veiktajā pētījumā „Doing Business Survey 2020”, kas pēta uzņēmējdarbības vidi, Latvija ierindota 19. vietā uzņēmējdarbības veikšanai labvēlīgāko valstu sarakstā.

Uzņēmuma reģistrācija Latvijā uzņēmējiem bieži vien nodrošina administrācijas izmaksu samazinājumu, dodot iespēju ietaupītos līdzekļus ieguldīt uzņēmuma attīstībā. Izdevīgā nodokļu struktūra holdinga kompānijām nodrošina nodokļos maksājamo summu samazināšanu un efektīvu peļņas nodokļa repatriāciju.

Pirms uzņēmuma dibināšanas mūsu komanda palīdzēs jums atklāt iespējas, ko Latvija var sniegt jūsu uzņēmumam, iegūt nepieciešamo informāciju par uzņēmuma veidošanu, piemērojamiem nodokļiem un sniegt ieskatu visās citās uzņēmējdarbības veikšanas prasībās Latvijā.

Tipiskākie uzņēmējdarbības veidi Latvijā

Ārvalstu investori parasti izvēlas Latviju kā vietu šādu uzņēmējdarbību veikšanai:

 • Tirdzniecības uzņēmums. Latvijas uzņēmumi tiek izmantoti tirdzniecības mērķiem starp ES un NVS valstīm. Turklāt Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis un transporta iespējas ļauj izmantot Latvijas uzņēmumus kā tirdzniecības centru starp Rietumiem un Austrumiem. Latvijas uzņēmums var tikt izmantots tirdzniecībai ar ES valstīm, jo ir viegli reģistrēt to kā PVN maksātāju, kas nepieciešams piegādēm Savienības iekšienē. Par preču pārdošanu uz Eiropas valstīm tiks attiecināts nulles PVN, samaksāto priekšnodokli Latvijas uzņēmumam, varēs pilnībā atgūt. Ir svarīgi atzīmēt, ka preču importam no trešām valstīm piemēro īpašu PVN režīmu, kas nozīmē, ka PVN tiek uzskaitīts (bet netiek samaksāts), tādējādi nodrošinot naudas plūsmas ietaupījumus.
 • Līgumražotājs. Ļoti bieži ārvalstu uzņēmumi Latvijā dibina struktūras, kas nodarbojas ar ražošanu. Iemesls tam ir motivēts darbaspēks, zemas izmaksas un labvēlīgs nodokļu režīms ražošanas uzņēmumiem – 0% uzņēmumu ienākuma nodoklis reinvestētajai peļņai.
 • Latvijas holdinga sabiedrība. Latvijas akciju sabiedrības režīms ir pievilcīgs, jo tajā ir atbrīvojums no līdzdalības un tā nenosaka nekādus ierobežojumus attiecībā uz īpašumtiesībām uz uzņēmumu akcijām. Kā minēts iepriekš, vairumā gadījumu kapitāla un peļņas izmaksa ir brīva no nodokļu ieturēšanas, izņemot maksājumus, kas saistīti ar jūras jurisdikciju. Saskaņā ar nesenajiem notikumiem pasaulē vairākas ārzonas jurisdikcijas ir pievienojušās ESAO konvencijai, tādēļ vairs netiek uzskatītas par ārzonas jurisdikcijām.
 • Pakalpojumu centri. Attīstīta infrastruktūra, augsti kvalificēts darbaspēks un zemas izmaksas ļauj izveidot efektīvus pakalpojumu centrus, piemēram, loģistikas pārvaldību, IT utt.
 • Tirdzniecība ar vērtspapīriem. Ienākums no biržā tirgotu vērtspapīru pārdošanas ir atbrīvots no nodokļiem, līdz tiek sadalīts kā dividendes. Tāpēc var izveidot Latvijas uzņēmumu, kas veic tirdzniecību ar sarakstā iekļautajiem vērtspapīriem – akcijām, obligācijām u.c.
 • Ārvalstu uzņēmuma Latvijas filiāle. Tirdzniecības nolūkā ārzonas uzņēmums var izveidot Latvijas filiāli un izmantot to preču iegādei/pārdošanai ES un/vai starp ES un trešām valstīm. Latvijas filiāles priekšrocība ir tā, ka tā nodrošina darbības caurskatāmību, kas ir bankas obligāta prasība, lai atvērtu bankas kontu, kā arī atrisina informācijas apmaiņas problēmu starp iesaistīto valstu nodokļu iestādēm.
 • Ārvalstu uzņēmums var izveidot pārstāvniecību, lai Latvijā veiktu mārketinga un citas darbības, kas nav saistītas ar uzņēmējdarbību. Pārstāvniecības izveide Latvijā ir vienkārša. Pārstāvniecību Latvijā neuztver kā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju un tai nav jāmaksā citus nodokļus, izņemot algas nodokļus. Pārstāvniecības biroju bieži izmanto kā transportlīdzekli, lai saņemtu pagaidu uzturēšanās atļauju.

Uzņēmējdarbības formas Latvijā ir sekojošas:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA);
 • Akciju sabiedrība (AS);
 • Partnerība;
 • Filiāle;
 • Pastāvīga iestāde;
 • Pārstāvniecība (ar uzņēmējdarbību nesaistītām vai sagatavošanās darbībām).

Mūsu pakalpojumi

Mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu klāstu, kas nepieciešams, lai atvērtu uzņēmumu Latvijā un nodrošinām papildus pakalpojumus, ieskaitot grāmatvedību un juridiskos pakalpojumus. Mūsu sniegtie pakalpojumi:

 • Latvijas uzņēmuma reģistrācija Latvijas Uzņēmumu reģistrā;
 • Ārvalsts uzņēmuma filiāles reģistrācija Uzņēmumu reģistrā;
 • Ārvalsts uzņēmuma pastāvīgās pārstāvniecības reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā;
 • PVN reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā;
 • Grāmatvedības pakalpojumi.

Uzņēmuma reģistrācija: process un procedūras

Kopumā uzņēmuma reģistrācija Latvijā ietver šādus soļus (zemāk tiek aprakstītas reģistrācijas darbības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību):

 • Pirmkārt akcionāram jāsniedz šāda, detalizēta informācija:
  • uzņēmuma vēlamais nosaukums (vai vairāki iespējamie nosaukumi);
  • informācija par akcionāru (nosaukums, pases dati un personas dzīvesvietas adrese, uzņēmuma juridiskā adrese);
  • pamatkapitāla vērtība, akciju skaits;
  • informācija par valdes locekli (- iem);
  • cita būtiska informācija.
 • Balstoties uz klienta sniegto informāciju, mēs noformējam dokumentus, kas nepieciešami uzņēmuma reģistrācijai latviešu un angļu (vai krievu) valodās. Ir dokumenti, kuriem jābūt notāra apliecinātiem vai parakstītiem ar elektronisko parakstu.
 • Pirms reģistrēt uzņēmumu, jāatver pagaidu bankas konts un kontā jāiemaksā vismaz 50% no pamatkapitāla. Mēs varam atvērt pagaidu bankas kontu, pamatojoties uz pilnvaru.
 • Kad pamatkapitāls samaksāts, dokumenti tiek iesniegti Uzņēmumu reģistrā pārskatīšanai un uzņēmuma reģistrēšanai.
 • Uzņēmums ir reģistrēts 3 darba dienu laikā, ja tiek apmaksāts regulārais zīmoga nodoklis (143 eiro), un 1 darba dienas laikā, ja tiek samaksāts trīskāršs zīmoga nodoklis.
 • Kad uzņēmums ir nodibināts, pagaidu bankas konts ir jāpārveido par pastāvīgu kontu. Jaundibināmā uzņēmuma pārstāvja klātbūtne ir nepieciešama, lai atvērtu pastāvīgo bankas kontu. Nepieciešamība pēc klātienes pastāvīgā konta izveides ir atkarīga no konkrēta klienta un informācijas, ko klients var sniegt bankai. Tomēr pastāv iespēja atvērt bankas kontu attālināti, pamatojoties uz pilnvaru.
 • Pēc uzņēmuma reģistrācijas, uzņēmuma pārstāvim jāparaksta vienošanās ar nodokļu iestādi par piekļuvi elektroniskās deklarēšanas sistēmai, caur kuru jāiesniedz nodokļu deklarācijas.

Mēs sniedzam detalizētāku informāciju par iespējamām uzņēmējdarbības tiesiskajām formām Latvijā.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir visbiežāk izmantotais uzņēmējdarbības veids Latvijā. Tā pamatkapitālu var apmaksāt skaidrā naudā vai ieguldīt īpašumā. Minimālā pamatkapitāla vērtība ir 2 840 EUR, no kuras vismaz puse ir jāmaksā skaidrā naudā. Pirms tiek veikta uzņēmuma reģistrācija Uzņēmumu reģistrā (UR) ir jāiemaksā vismaz puse no pamatkapitāla, atlikusī daļa jāsamaksā gada laikā no dienas, kad uzņēmums ir reģistrēts UR.

Pamatprasības attiecībā uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību ir šādas:

 • Latvijas uzņēmumu pārvalda valde, kurā jābūt vismaz vienam valdes loceklim. Nav ierobežojumu attiecībā uz valdes locekļa dzīvesvietu (tas varētu būt arī nerezidents). Valdes loceklis var būt vai nebūt sabiedrības darbinieks. Valdes loceklis var īstenot savas pilnvaras vai pamatojoties uz citu vienošanos ar sabiedrību uzņēmuma, piemēram, pilnvarojumu;
 • Nav ierobežojumu attiecībā uz akcionāru un valdes locekļu rezidenci;
 • Uzņēmumu var vadīt un akcionāru/valdes sēdes var notikt ārpus Latvijas;
 • Uzņēmuma reģistrācija var notikt attālināti, pamatojoties uz pilnvaru (tomēr, reģistrējot uzņēmumu klātienē Latvijā, process būs ievērojami ātrāks un vieglāks);
 • Ir nepieciešams minimālais pamatkapitāls EUR 2 800, no kura vismaz puse ir jāapmaksā pirms reģistrācijas;
 • SIA juridiskajai adresei (t.i., biroja adresei) jābūt Latvijā.

Uzņēmuma reģistrācija: iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikuma veidlapa;
 • Dibināšanas līgums/vienīgā akcionāra lēmums;
 • Statūti;
 • Bankas atsauce uz akciju kapitāla maksājumu vai ieguldījumu īpašumā;
 • Akcionāru reģistrs;
 • Padomes akcionāru piekrišana (gadījumā, ja padome ir izveidota);
 • Valdes locekļu piekrišana;
 • Paziņojums par valdes juridisko adresi;
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana uzņēmuma juridiskās adreses reģistrācijai;
 • Maksājuma apliecinājums (kvīts, tās kopija, apstiprināts bankas maksājums vai aizpildīts paziņojums) par UR zīmognodevas maksājumu;
 • Maksājuma apliecinājums (kvīts, tās kopija, apstiprinātais bankas internetbankas maksājums vai aizpildītais paziņojums) publicēšanai “Latvijas Vēstnesis”.

Maksas un termiņi

 • Viena zīmoga nodeva/apstrādes laiks: 142 EUR/3 darba dienas;
 • Trīskāršs zīmoga reģistrācijas/apstrādes laiks: 426 EUR/1 darba diena;
 • Zīmognodeva paraksta UR sertifikācijai: 4 EUR (ja apliecinājums iesniegts par 3 vai vairāk parakstiem vienā reģistrācijā par katru paraksta zīmoga nodevas apliecināšanu 3 EUR apmērā);
 • Publikācija izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Balstoties uz mūsu pieredzi, kad akcionārs ir ārvalstu subjekts vai indivīds, vienkāršotas dibināšanas laiks var aizņemt aptuveni vienu nedēļu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar samazinātu pamatkapitālu jeb Mazkapitāla SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar samazinātu pamatkapitālu ir sabiedrība, kuras pamatkapitāla vērtība ir mazāka par 2,800 EUR. Pirms uzņēmuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā (UR) kapitālu ir jāapmaksā skaidrā naudā.

Latvijas uzņēmumam jāatbilst šādām Komerclikuma prasībām:

 • Uzņēmuma dibinātāju skaits nedrīkst pārsniegt piecas personas;
 • Valdes sastāvā jābūt vienam vai vairākiem locekļiem, un tiem visiem jābūt sabiedrības akcionāriem;
 • Katrs akcionārs var būt tikai vienas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar samazinātu pamatkapitālu dalībnieks.

Katru gadu sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar samazinātu akciju kapitālu veido obligāto rezervi, veicot atskaitījumu vismaz 25% apmērā no gada tīrās peļņas. Obligāto rezervi, pamatojoties uz akcionāru sapulci, var izmantot, lai:

 • Palielinātu pamatkapitālu;
 • Segt gada pārskata zaudējumus, ja tie nav ietverti iepriekšējā gada pārskatā;
 • Segt iepriekšējā finanšu gada zaudējumus, ja gada pārskatā tie nav segti.

Uzņēmuma reģistrācija: Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti ir līdzīgi tiem, kas nepieciešami sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Atšķirība ir dokumentā, kas apstiprina pamatkapitāla samaksu. Šajā gadījumā tas var būt akcionāru vai bankas atsauces apstiprinājums.

Maksas un termiņi

Attiecībā uz sabiedrības ar ierobežotu akciju kapitālu reģistrāciju maksas tiek samazinātas.

 • Viena zīmoga nodeva/apstrādes laiks: 22 EUR/3 darba dienas;
 • Trīskāršs zīmoga apstrādes/apstrādes laiks: 64 EUR/1 darba diena;
 • Zīmognodeva paraksta UR sertifikācijai: 4 EUR (ja apliecinājums iesniegts par 3 vai vairāk parakstiem vienā reģistrācijā par katru paraksta zīmoga nodevas apliecināšanu 3 EUR apmērā);
 • Publikācija izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 15 EUR.

Akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība ir valsts sabiedrība, un tās akcijas var būt publiskas – tirgotas.

Akciju kapitāls akciju sabiedrībai nevar būt mazāks par 35 500 EUR. Ja pamatkapitāls ir noteikts virs 35 500 EUR, tad, piesakoties reģistrācijai, jāparaksta viss akciju kapitāls, bet apmaksātajam akciju kapitālam jābūt ne mazākam par likumā noteikto minimālo akciju kapitālu 35 500 EUR un ne mazākam kā 25% no parakstītā akciju kapitāla (pārējais tiek apmaksāts ne vēlāk kā gada laikā no dibināšanas līguma parakstīšanas dienas).

Valsts akciju sabiedrībām atkarībā no to darbības veida ir dažādi minimālie pamatkapitāla apjomi (piemēram, finanšu sektoram – banku, apdrošināšanas, nebanku kreditēšana).

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikuma veidlapa;
 • Dibināšanas līgums;
 • Statūti;
 • Bankas atsauce uz akciju kapitāla maksājumu vai ieguldījumiem īpašumā;
 • Padomes locekļu piekrišana, ja nepieciešams;
 • Valdes piekrišana;
 • Paziņojums par valdes juridisko adresi;
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana uzņēmuma juridiskās adreses reģistrācijai;
 • Maksājuma apliecinājums (kvīts, tās kopija, apstiprināts bankas maksājums vai aizpildīts paziņojums) par UR valsts nodevas maksājumu;
 • Maksājuma apliecinājums (kvīts, tās kopija, apstiprinātais bankas internetbankas maksājums vai aizpildītais paziņojums) publicēšanai “Latvijas Vēstnesis”.

Maksas un termiņi

 • Zīmognodeva/apstrādes laiks: 355 EUR/3 darba dienas;
 • Zīmognodeva paraksta UR sertifikācijai: 4 EUR (ja apliecinājums iesniegts par 3 vai vairāk parakstiem vienā reģistrācijā par katru paraksta zīmoga nodevas apliecināšanu 3 EUR apmērā);
 • Publikācija izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 27 EUR.

Partnerība

Latvijā pastāv divas partnerības formas: pilnsabiedrība un komandītsabiedrība.

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir veikt komercdarbību, izmantojot kopsabiedrību un publisko līgumu, ar nosacījumu, ka atbildība pret kreditoriem ir ierobežota, apvienota divās vai vairākās personās (dalībniekos). Personas (locekļi) var būt juridiskas personas vai privātpersonas, kā arī jau esoša partnerība.

Komandītsabiedrība ir līgumsabiedrība, kuras mērķis ir veikt komercdarbību, izmantojot divu vai vairāku personu (dalībnieku) apvienotu kopsabiedrību, kurā vismaz viena dalībnieka atbildība pret kreditoriem ir ierobežota atbilstoši viņa ieguldījuma summai, kamēr citas personas atbildība nav ierobežota. Personas (biedri) varētu būt juridiskas personas vai privātpersonas, kā arī jau pastāvoša personālsabiedrība.

Personālsabiedrība ir reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā pēc tās juridiskās adreses. Pilnsabiedrības nosaukums noslēdz latviešu vārdu Pilnsabiedrība (Vispārējā partnerība) jeb abreviatūra PS. Komandītsabiedrība noslēdz latviešu vārdu Komandītsabiedrība (Limited Partnership) jeb saīsinājumu KS. Universālajai un komandītsabiedrībai nav prasību attiecībā uz pašu kapitālu.

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikuma veidlapa (3. veidlapa);
 • Notariāls paraksts, kas apstiprina partnerības dalībnieka tiesības pārstāvēt partnerību (indivīda gadījumā);
 • Paziņojums par valdes juridisko adresi;
 • Maksājuma apliecinājums (kvīts, tās kopija, apstiprināts bankas maksājums vai aizpildīts paziņojums) par UR valsts nodevas maksājumu;
 • Maksājuma apliecinājums (kvīts, tās kopija, apstiprinātais bankas internetbankas maksājums vai aizpildītais paziņojums) publicēšanai “Latvijas Vēstnesis”.

Maksas un termiņi

 • Zīmognodeva/apstrādes laiks: 143 EUR/3 darba dienas;
 • Zīmoga nodeva paraksta apliecināšanai UR: 18 EUR;
 • Publikācija izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 27 EUR.

Filiāles reģistrācija

Saskaņā ar Komerclikumu filiāle ir uzņēmuma organizatoriski neatkarīga daļa, kura teritoriāli vai citādi nošķirta no galvenā uzņēmuma un kuras atrašanās vietā attiecīgā komersanta vārdā sistemātiski tiek veikta komercdarbība.

Iesniedzamie dokumenti

Latvijas filiāle

 • Pieteikuma veidlapa;
 • Maksājuma apliecinājums (kvīts, tās kopija, apstiprinātais bankas/ internetbankas maksājums vai aizpildītais paziņojums) publikācijai “Latvijas Vestnesis”;
 • Maksājuma apliecinājums (kvīts, tās kopija, apstiprināts bankas maksājums vai aizpildīts paziņojums) par UR valsts nodevas maksājumu;
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka vienošanās par uzņēmuma juridiskās adreses reģistrāciju.

Ārvalstu filiāle

Ārvalstu filiālei visiem iesniegtajiem komercdokumentiem jāpievieno notariāls tulkojums latviešu valodā.

 • Pieteikums;
 • Galvenā biroja valsts reģistrācijas apliecība vai notariāli apliecināta kopija (ja saskaņā ar likumu uzņēmumam jābūt ierakstītam reģistrā);
 • Atļauja filiāles atvēršanai (ja atļauja nepieciešama pēc ārvalstu tiesību aktiem);
 • Ārvalstu uzņēmumu statūti, dibināšanas līgums vai līdzīga dokumenta notariāli apliecināta kopija;
 • Individuālās pilnvaras pārstāvēt ārvalstu sabiedrību ar filiāli visās saistītajās darbībās, ieskaitot atļauju;
 • Maksājuma apliecinājums (kvīts, tās kopija, apstiprināts bankas maksājums vai aizpildīts paziņojums) par UR valsts nodevas maksājumu;
 • Maksājuma apliecinājums (kvīts, tās kopija, apstiprināts bankas internetbankas maksājums vai aizpildītais paziņojums) publicēšanai “Latvijas Vestnesis”;
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka vienošanās par uzņēmuma juridiskās adreses reģistrāciju.

Maksas un termiņi

 • Zīmognodeva/apstrādes laiks: 29 EUR/3 darba dienas;
 • Trīskāršs zīmoga reģistrācijas/apstrādes laiks: 86 EUR/1 darba diena;
 • Publikācija izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 19 EUR.

Nodokļi

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodoklis jāmaksā tikai pēc peļņas sadales. Kamēr Latvijas uzņēmums patur peļņu, jāmaksā 0% nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likme, ko piemēro sadalītajām bruto dividendēm, domājamām dividendēm vai nosacītajai peļņai, ir 20%.

Tomēr 20% likme attiecas uz dividenžu bruto summu. Lai aprēķinātu bruto summu, neto dividendes (tātad dividenžu skaitu, ko akcionārs vēlas saņemt) jāsadala ar 0,8, lai aprēķinātu bruto summu, un tad jāpiemēro 20%. Faktiskā nodokļa likme, t. i., maksājamā neto dividenžu summa, ir 25%.

Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem (t.i., reģistrētiem Uzņēmumu reģistrā) un ārvalstu uzņēmumu pastāvīgajām pārstāvniecībām piemēro skaidras naudas pārvadājumu nodokli par to ienākumiem visā pasaulē. Ārpus Latvijas reģistrētiem uzņēmumiem tiek piemērota UIN par saviem Latvijas izcelsmes ienākumiem.

Pievienotās vērtības nodoklis

Atšķirībā no citām valstīm uzņēmuma/filiāles PVN reģistrācija ir ļoti vienkārša. Regulārā PVN likme ir 21%, samazinātā likmi – 12%.

Uz eksporta darbībām attiecas PVN ar nulles novērtējumu.

Preču piegāde un pakalpojumi, kas tiek veikti ārpus Latvijas, nav apliekami ar nodokli Latvijā (uz kuriem neattiecas Latvijas PVN), tomēr priekš PVN, kas radies, lai nodrošinātu šādas piegādes, ir atgūstams ar nosacījumu, ka uz šādām piegādēm attiektos Latvijas PVN, ja tās tiktu sniegtas Latvijā. Tas nozīmē, ka Latvijas uzņēmums var iegādāties un pārdot preces ārpus ES un pilnībā atgūt Latvijā samaksāto PVN (piem., par biroju).

Algas nodokļi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis — 20, 23% un 31%

Sociālās apdrošināšanas nodoklis – 34,09%

Minimālā alga – 430 EUR

Akciju sabiedrības nodokļi

Latvijas saņemtās ienākošās dividendes no akciju sabiedrības netiek apliktas ar nodokļiem Latvijā, izņemot dividendes, kas saņemtas no maznodokļu jurisdikcijām (iekļautas tā sauktajā “melnajā sarakstā”).

Nav ieturējuma nodokļa par dividendēm, kas izmaksātas vietējām vai ārvalstu sabiedrībām (atkal, izņemot ārzonas uzņēmumus). Personām izmaksājamās dividendes tiek apliktas ar 10% dividenžu nodokli.

No nodokļu ieturēšanas ir atbrīvoti arī procenti par aizdevumiem un honorāriem par nesadalīto preču izmantošanu.

No nodokļa ir atbrīvots arī kapitāla pieaugums, kas Latvijas uzņēmuma rokās rodas no akciju pārdošanas citos uzņēmumos.

Mikrouzņēmumu nodoklis

Viena no Latvijas uzņēmuma reģistrācijas priekšrocībām ir iespēja iegūt mikrouzņēmuma statusu. Mikrouzņēmums dod iespēju maksāt vienu vispārēju nodokli, kas ietver gan uzņēmumu ienākuma nodokli, gan sociālo nodokli, gan iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Lai kļūtu par mikrouzņēmuma nodokļu maksātāju, uzņēmumam jāatbilst noteiktiem kritērijiem:

 • apgrozījums līdz EUR 40 000 kalendārajā gadā
 • dalībnieki ir indivīdi
 • darbinieku skaits līdz 5
 • alga līdz 720 eiro.

Vispārīga informācija par Latviju

Ģeogrāfija

Latvijas Republika atrodas Baltijas jūras austrumu krastā, starp Ziemeļeiropu un Austrumeiropu. Latvijai ir sauszemes robeža ar Igauniju (339 km) ziemeļos, Krieviju (217 km) austrumos, Baltkrieviju (141 km) dienvidaustrumos, Lietuvu (453 km) dienvidu un jūras pierobežā ar Zviedriju uz rietumiem. Latvijas kopējā krasta josla ir 531 km. Latvijā ir trīs lielas ostas – Liepāja, Rīga un Ventspils, kas ir bez ledus arī ziemā, un septiņas mazākas ostas, kas izplešas gar visu krasta robežu – Skulte, Mērsrags, Salacgrīva, Pāvilosta, Roja, Lielupe un Engure. Šīm mazākām ostām ir reģionāla nozīme, kas apkalpo aptuveni 80% no tranzīta kravām caur Latviju, no kurām galvenokārt ir kokmateriālu eksports un jūras produktu imports. Rīgas un Ventspils ostas darbojas kā beznodokļu zonas, Liepāja ir speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) daļa.

Visas šīs ostas ir savienotas ar dzelzceļa un lielceļu tīkliem, kas ved uz jebkuru turpmāk vēlamo virzienu. Latvijas klimats ir jūras kontinentāls. Valsts teritorija aizņem 64 589 km2 un ir apdzīvota par 1,920 miljoniem.

Latvijas galvaspilsēta ir Rīga, kas atrodas valsts centrā pie Rīgas jūras līča krastiem.

Politiskā sistēma:

Republika, parlamentārā demokrātija

Galvaspilsēta:

Rīga

Valsts vadītājs:

Prezidents Egils Levits

Valdības vadītājs:

Ministru prezidents Artūrs Krišjānis Kariņš

Dalība:

 • Pasaules Tirdzniecības organizācija kopš 1998. gada
 • NATO kopš 2004. gada
 • ES kopš 2004. gada
 • Šengenas zona kopš 2007. gada
 • Euro zona kopš 2014. gada

Valūta

No 2014. gada 1. janvāra Latvija pievienojās eirozonai un pielāgoja eiro (EUR) kā savu nacionālo valūtu.

Valoda

Latvijā ir viena oficiālā valoda – latviešu. Tomēr lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju zina citas valodas, piemēram, angļu, krievu un vācu. Latvijā aptuvena iedzīvotāju valodas zināšanu struktūra ir šāda:

 • 85% latviešu runā krieviski
 • 70% cilvēku vecumā līdz 40 gadiem runā angliski

Plaši tiek runāts arī vācu, franču un skandināvu valodā

Uzņēmējdarbības infrastruktūra

Pastāv vairākas infrastruktūras priekšrocības, ko Latvijas uzņēmums var izmantot:

 • Trīs bezledus ostas (un 7 mazas);
 • Lidostas pieslēgums uz vairāk nekā 80 galamērķiem, lidosta ir viegli pieejama no Rīgas;
 • Dzelzceļa savienojumi no rietumiem uz austrumiem un ziemeļiem uz dienvidiem;
 • Pieejamas telekomunikācijas visā Latvijas teritorijā, kā arī visi nepieciešamie komunālie pakalpojumi.

Valdība un politika

Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Latvijas suverēnā vara pieder tautai, kurus pārstāv parlaments (Saeima) ar 100 deputātiem, kas ievēlēti uz četru gadu termiņu. Saeima ievēl prezidentu uz četriem gadiem.

Ministru kabinets ir valsts augstākā izpildinstitūcija. Ministru kabinetu veido cilvēki, kurus izvēlas prezidents.

Investoriem

Latvijas uzņēmums var izmantot vairākas nodokļu priekšrocības, to starpā šādas:

 • iespējas izmantot speciālās ekonomiskās zonas;
 • akciju sabiedrības režīms;
 • zaudējumu pārnešana;
 • uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums lieliem investīciju projektiem; un
 • jauno tehnoloģisko iekārtu lietderīgās amortizācijas koeficients.