Apraksts

Sabiedrības vienīgā dalībnieka no Sabiedrības saņemtā aizdevuma dzēšana, sadalot Sabiedrības peļņu un veicot savstarpējo prasījumu ieskaitu

Šis process sastāv no vairākiem posmiem un veicamajām formalitātēm, kuru izpildei nepieciešamos dokumentus piedāvājam vienā produkta komplektā.

Situācijas piemērs:

Piemēram, uzņēmums “Liepas” SIA ir Sabiedrība, kuras vienīgais dalībnieks ir privātpersona.  Sabiedrības vienīgais dalībnieks, sauksim viņu par Ufo, vēlas iegūt finanšu resursus papildu investīcijām vai citiem mērķiem, un tādēļ tā noformē sev aizdevumu 100 000 EUR apmērā no Sabiedrības, kurā ir vienīgais dalībnieks – “Liepas” SIA. Ufo plāno izlīdzināt aizdevumu, kad tiks apstiprināta Sabiedrības peļņa, kuru viņš plāno sadalīt sev dividendēs.

Lai viss būtu korekti Ufo noformē Aizdevuma līgumu. Kad pienāk peļņas sadales brīdis, Ufo, kā vienīgais Sabiedrības dalībnieks, noformē Dividenžu izmaksas lēmumu un sadala 100 000 EUR no Sabiedrības peļņas sev, lai vēlāk nosegtu 100 000 EUR aizdevumu.

Šajā brīdī Ufo ir jāatgriež aizdevums 100 000 EUR apmērā “Liepas” SIA, savukārt “Liepas” SIA peļņas sadales rezultātā 100 000 EUR pienākas Ufo. Lai šai naudas summas nebūtu jāceļu no “Liepas” SIA uz Ufo Bankas kontu un otrādāk, Ufo nolemj noslēgt ieskaita līgumu un izlīdzināt saņemto aizdevumu ar saņemamo summu.

Augstākminētās situācijas izpildes dokumentu komplektā ietilpst:

  • Aizdevuma līgums;
  • Dividenžu izmaksas lēmums;
  • Vienošanās par savstarpējo ieskaitu.
  • Vienošanās pie aizdevuma līguma (tā kā papildus var būt noderīga, ja ir nepieciešams koriģēt aizdevuma summu vai citus darījuma aspektus).