Videoseminārs: Darījumi ar nerezidentiem

121.00

Piedāvājam Jūsu uzmanībai e-semināru (videosemināru) par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu darījumos ar nerezidentiem.

Seminārā tiek apskatīti gan aktuālie jautājumi, kuri ir saistīti ar jauno 2018. gada 1. janvārī ieviesto uzņēmumu ienākuma nodokli, kurš ievieš virkni korekciju darījumos ar nerezidentiem, gan arī vispārzināmie darījumu ar nerezidentiem aplikšanas  principi, par kuriem saņemam jautājumus no Latvijas uzņēmumiem, kā arī investoriem.

e-Semināra cena ir 100 eiro (plus PVN). Semināra kopējais ilgums – 1:55 minūtes. Jūsu ērtībai seminārs ir sadalīts vairākās daļās, gadījumam, ja Jums interesē konkrēti jautājumi. Pasūtot e-Semināru, nosūtīsim Jums rēķinu, pēc kura apmaksas saņemšanas, piešķirsim Jums pieeju e-Semināram. Jūs varēsiet noskatīties videosemināru neierobežotu reižu skaitu.

Kategorija:

Apraksts

Darījumi ar nerezidentiem

Seminārā tiek apskatīti darījumu ar nerezidentiem kā vispārējie principi, tā arī praktiskie aspekti. Seminārs noderēs gan Latvijas uzņēmumiem sadarbojoties ar nerezidentiem, kuri veic komercdarbību Latvijā, gan arī Latvijas uzņēmumiem veicot komercdarbību ārvalstīs.

Lai gan darījumu ar nerezidentiem principi nav mainījušies, 2018. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodoklis, kurš ir konceptuāli jauns un tāpēc ievieš virkni korekciju tādos jautājumos, kā maksājumi nerezidentiem, nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības apliekamā ienākuma noteikšana, nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanā, no nerezidentiem saņemtajās un tiem maksājamajās dividendēs u.c. Tāpēc seminārā vispārzināmos nerezidentu principus sasaistām ar jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma prasībām.

Semināra saturs:

(1)  Nerezidentu nodokļu uzlikšanas vispārējie principi:

 • rezidence un ienākumu gūšana (avots):
  • pastāvīgā pārstāvniecība, tās veidi – vispārējais princips, būvniecības laukums un atkarīgais aģents
  • vadības un konsultatīvie pakalpojumi
  • dividendes
  • autoratlīdzība
  • procenti
  • kapitāla pieaugums
  • ienākums no nekustamā īpašuma
 • Latvijas jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis: kā tas darbojas un kā tas ir piemērojams darījumos ar nerezidentiem

(2) Divpusējo nodokļu nolīgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nemaksāšanas novēršanu (nodokļu konvencijas) piemērošanas principi

 • rezidences konflikta novēršana
 • sašaurinātās definīcijas
 • pastāvīgās pārstāvniecības definīcijas precizējums
 • nodokļu uzlikšanas tiesību sadales starp līgumvalstīm
  • uzņēmējdarbības peļņa
  • neatkarīgie un atkarīgie individuālie pakalpojumi
  • citi ienākumi
 • nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas metodes
 • Nediskriminācija
 • Pārējās normas.

(3) Pastāvīgās pārstāvniecība

 • Pastāvīgās pārstāvniecības veidi –
 • Pastāvīgās pārstāvniecības apliekamā ienākuma noteikšana
 • Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana

(4) Ieturējuma nodokļi

 • vadības un konsultatīvie pakalpojumi – kā noformēt rezidences apliecību-iesniegumu, lai nepiemērotu ieturējuma nodokli
 • ienākums no nekustamā īpašuma
 • atskaišu iesniegšana – kad ir jāziņo par ienākumiem, no kuriem ir jāietur nodoklis, kā arī no pārējiem nodokļiem

(5) Pretizvairīšanās normas (anti-avoidance)

 • darījuma būtība v. juridiskā forma
 • ieturējuma nodokļi izmaksām zemu nodokļu valstīm
 • transfertcenas
 • holdinga režīma neattiecināšana uz zemu nodokļu valstīm
 • procentu izdevumu ieronežojumi

(6) Darījumi ar uzņēmumiem zemu nodokļu valstīs (ofšoros)

(7) Holdinga sabiedrības režīms un izveidošanas veidi

 • Kādos gadījumos holdinga sabiedrība ir ieteicama
 • Kā finansēt holdinga sabiedrību
 • Kā izmantot holdinga sabiedrību investīciju mērķiem.

(8) Praktikums

11 praktiskas situācijas darījumos ar nerezidentiem, kuros ir iesaistīti pastāvīgās pārstāvniecības un ieturējuma nodokļu riski.

Dažas no izskatītajām situācijām:

 • Latvijas uzņēmums veic Zviedrijā slimnīcas ēkas celtniecību, kas ilgst 5 mēneši un biroja ēkas celtniecību, kas ilgst vēl 5 mēneši. Vai veidosies pastāvīgā pārstāvniecība? Vai tāda būs, ja tiks celtas divas biroja ēkas kopā 10 mēneši?
 • Uzņēmums saņem apmācības pakalpojumus saistībā ar iegādātajām precēm. Vai ir jāietur kādi nodokļi?
 • Vācijas uzņēmums veic ventilācijas sistēmas uzstādīšanu, kura ilgst virs 1 gada. Ventilatori maksā  5 mlj., darbs – 500 tūkst. Kādi nodokļi ir jāmaksā?
 • Latvijas uzņēmums  pārdod ārvalstu uzņēmuma preces, cenas nosaka ārvalsta uzņēmums. Latvijas uzņēmums veic pieprasījumu apkopojumu, no sūta pārdevējam un izsniedz rēķinus. Kā mainās situācija, ja Latvijas uzņēmumam ir tiesības piešķirt atlaides?
Go to Top