Apraksts

Reprezentācijas izdevumi–  ir nodokļa maksātāja izdevumi, kurus izmanto uzņēmuma prestiža veidošanai, celšanai. Izdevumos ietilpst preču iegāde, ražošana , ja tā satur komersanta preču zīmi, logo. Kā arī publisku pasākumu uzņemšanu, maltīšu rikošanu, kas tiek organizēts klientam.

Reprezentācijas aktā norāda : pasākuma aprakstu, mērķi, datumu, laiku, vietu, dalībnieku, izmaksas.