Videoseminārs: Transfertcenas 2018

90.75

Piedāvājam Jūsu uzmanībai e-semināru (videosemināru) par grozījumiem transfertcenu normatīvajos aktos, kas stājas spēkā 2018. gadā. Seminārā izskatām jautājumus attiecībā uz transfertcenām:

 • Kam ir jāpierāda tirgus vērtība?
 • Kam ir jāgatavo transfertcenu dokumentācija?
 • Globālās un vietējās transfertcenu dokumentācijas saturs.
 • Problemātiskie jautājumi un to risinājumi.

Semināra ilgums 1:20.

e-Semināra cena ir 75 eiro (plus PVN). Pasūtot e-Semināru, nosūtīsim Jums rēķinu, pēc kura apmaksas saņemšanas, piešķirsim Jums pieeju e-Semināram. Jūs varēsiet noskatīties videosemināru neierobežotu reižu skaitu.

Kategorija:

Apraksts

Transfertcenas 2018

Seminārs “Transfertcenas 2018” apskata likumdošanas aktu grozījumus attiecībā uz transferta cenām, kuri stājas spēkā vai arī stāsies spēkā 2018. gadā.

 • Ar 2018. gada 1. janvāri ir stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodoklis, kurš cita starpā, nosaka, ka darījumos ar saistītajām personām negūtā peļņa ir pielīdzināma peļņas sadalei un tāpēc ir apliekama ar uzņēmumu ienākuma nodokli.
 • Ir mainījušies arī Ministru kabineta noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokli piemērošanu (Nr.677).
 • Drīzumā tiks pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” 1. un 15.2 pantā, kas regulē personu loku, uz kuru attiecas transfertcenas un personu loku, kurām būs jāsagatavo dokumentāciju. Šis likumprojekts ir ilgstoši diskutēts, vairākkārt mainīts un sagaidāms, ka tas tiks pieņemts esošajā redakcijā.

“Transfertcenas 2018” seminārā izskatām aktuālos grozījumu transfertcenu jautājumus:

 • Kas ir transfertcenas: pamatprincipi un jaunā terminoloģija
 • Transfertcenu jaunais regulējums: Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums, grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām» (NN likums)
  • Kā ir jāveic transfertcenu korekcija atbilstoši jaunā UIN likuma prasībām
 • Personas, kurām ir jāievēro transfertcenu prasības:
  • mātes un meitas uzņēmumi
  • uzņēmumi, kas atrodas zem vienotas kontroles
  • kāda nozīme ir valdes locekļiem
  • darījumi ar zemu nodokļu un beznodokļu valstu rezidentiem
  • darījumi ar dalībnieku – fizisko personu
 • Personas, kurām ir jāsagatavo transfertcenu dokumentācija:
  • detalizēti izskatīsim, kādām personām, kādos darījumos ir jāgatavo globālā un kādos – vietējā dokumentācija
  • izskatīsim, kuros gadījumos ir pienākums iesniegt dokumentāciju VID, kuros sagatavot un gaidīt VID pieprasījumu un kuros gatavot tikai pēc VID pieprasījuma
 • Jaunās transfertcenu dokumentācijas prasības: globālā un vietējā dokumentācija
  • globālās un vietējās dokumentācijas saturs
  • kam ir jāpievērš pastiprināta uzmanība, gatavojot informāciju
 • Kā rīkoties personām, uz kurām attiecas transfertcenu prasības, bet neattiecas dokumentācijas pienākums?
 • Problēmjautājumi un atbildes uz tiem.
  • Dokumentācijas atjaunošanas biežums
  • Procentu likmju analīzes problēmas
  • Transfertcenu korekcija un pretkorekcija
  • Dokumentācijas atjaunošanas biežums
  • Vai ir iespējams izmantot biržas cenas kā salīdzināmus darījumus, u.c.

Ja seminārā negūsiet atbildi uz savu jautājumu, sūtiet jautājumu un saņemsiet atbildes uz tiem bez papildus samaksas.

Go to Top