Apraksts

 

Vienošanās par attiecību izbeigšanu– ir apliecinošs dokuments par darba attiecību izbeigšanu starp darba devēju un darbinieku. Ar vienošanos tiek noteikta pēdējā darbinieka darba diena, kompensācijas , dokumentu un citu vērtību nodošana darba devējam, kā arī apliecinājums par pretenziju neesamību.