Apraksts

 Nolīgšanas rīkojums– dokuments, kurā tiek piefiksēts darba attiecību sākuma datums, darba ņēmēja vārds, uzvārds, amats, personas kods.