Reversais PVN jeb apgrieztā PVN maksāšanas sistēma

Kas ir reversais PVN?

Reversais PVN jeb apgrieztā PVN maksāšanas kārtība nozīmē, ka preču vai pakalpojumu saņēmējs deklarē gan PVN priekšnodokli par veikto pirkumu, gan arī piegādātāja maksājamo PVN. Tādā veidā pircējs deklarē gan maksājamo, gan priekšnodokli, kuri savstarpēji ieskaitās un starpība (budžetā maksājamais PVN ir nulle).

Reversais PVN mehānisms tika izstrādāts, kā instruments, lai vienkāršotu atskaitīšanos darījumos starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī novērstu nevajadzīgu reģistrēšanos citā valstī.

Ja Latvijas uzņēmums pērk preces vai pakalpojumus no piegādātājiem citās ES valstīs, PVN maksāšanas un deklarēšanas pienākums no piegādātāja pārvirzās uz pircēju -Latvijas uzņēmumu. Tāpēc tas tiek saukts par “reverso PVN”. Ja šādas reversā PVN kārtības nebūtu, ārvalstu uzņēmumam būtu jāreģistrējas Latvijā, jāmaksā un jādeklarē PVN (maksājamais PVN), savukārt Latvijas pircējs samaksāto PVN atprasītu no valsts budžeta kā priekšnodokli. Tādējādi, notiktu nevajadzīga naudas kustība, taču rezultāts gan valsts budžetam, gan darījumā iesaistītajām pusēm būtu -“0”.

Vienlaicīgi reversā PVN sistēma nozīmē, ka preču vai pakalpojumu pircējs drīkst atskaitīt priekšnodokli tikai tādā apjomā, kādā tam ir tiesības uz priekšnodokļa atgūšanu vispār. Ja Latvijas pircējam nav apliekamu darījumu, piemēram, uzņēmums ir holdingsabiedrība, kura neveic apliekamus darījumus, tad šai sabiedrībai nebūs tiesību atskaitīt priekšnodokli. Resp., tā aprēķinās reverso PVN (piegādātāja vietā), taču tai nebūs tiesību priekšnodokli atskaitīt pilnā apjomā.

Piemērs

Zemākminētajā piemērā darījums notiek starp abstraktas preces ražotāju un tirgotāju, kurš tālāk pārdod preces gala patērētājiem (PVN nemaksātājiem), piemērojot PVN pilnā apmērā. Tad kā piemērosies PVN starp Ražotāju un Tirgotāju, ja tiek piemērota vispārējā un reversā PVN maksāšanas kārtība.

Vispārīgā PVN maksāšanas kārtība

Ražotājs piemēro 21% preču piegādei Tirgotājam. Tirgotājs samaksā PVN un atskaita to, kā priekšnodokli. Līdz ar to darījuma brīdī Tirgotājam rodas prasījuma tiesības pret valsts budžetu šī priekšnodokļa apmērā. Savukārt Ražotājam šis PVN 315 apmērā ir jāiemaksā valsts budžetā.

PVN reversā maksāšanas kārtība

Reversais PVN

Reversā PVN sistēmas gadījumā Ražotājam nav tiesību iekasēt PVN no Tirgotāja, un pienākums deklarēt maksājamo PVN pāriet uz Tirgotāju. Tirgotājs deklarē šo summu (315) kā maksājamo PVN un vienlaicīgi to atskaita, tādējādi budžetā maksājamais PVN ir 0. Šis fakts bieži vien tiek pārprasts, jo it kā sanāk, ka atšķirībā no vispārējā principa, šajā gadījumā budžets PVN nesaņem vispār. Pārpratumi var rasties  tāpēc, ka netiek aplūkota visa darījuma ķēde. Proti, gatavo preču iegādes darījumā patiešām budžetā netiek maksāts PVN, taču tas notiks nākamajā darījuma posmā, Tirgotājam pārdodot preci gala lietotājiem. Piemēram, ja Tirgotājs pārdos šo preci gala lietoājam bez uzcenojuma, tad tas piemēros PVN 315 apmērā un iemaksās to valsts budžetā. Līdz ar to reversā PVN piemērošanas gadījumā, Ražotāja-Tirgotāja darījumā piemērojamā PVN deklarēšanas atbildība ir pārvietota no Ražotāja pie Tirgotāja un tas, ka PVN netiek iekasēts darījuma brīdī, nozīmē tikai to, ka tas tiks samaksāts nākamajā darījuma ķēdes posmā, par ko ir atbildīgs Tirgotājs.

Kādos gadījumos izmanto reversā PVN mehānismu?

Zemāk ir daži no piemēriem visās ES dalībvalstīs, kur var tikt piemērots reversais PVN:

 • Preču piegāde Kopienas iekšienē (ja preces pārdod pircējam citā ES dalībvalstī) citā ES reģistrētā uzņēmumā
 • Pakalpojumu sniegšana ES PVN reģistrētiem uzņēmumiem citā valstī
 • Dažās valstīs preču imports
 • Atsevišķiem darījumiem, kas veikti iekšzemē.

Kādiem Latvijas iekšzemē veiktajiem darījumiem piemērojas reversais PVN?

Reversā PVN sistēma vienas valsts ietvaros nozīmē to, ka piegādātājs izsniedzot rēķinu pircējam, norāda tikai darījuma pamatsumma (bez PVN). Pircējs, savukārt, to deklarē kā maksājamo PVN ( piegādātāja vietā) un atskaita aprēķināto priekšnodokli. Tādējādi, tiek novērsta situāciju, kurā negodīgs piegādātājs iekasētu no pircēja PVN un neiemaksātu to valsts budžetā.

Šī iemesla dēļ reversā PVN maksāšanas kārtība ir viens no efektīvākajiem mehānismiem, lai cīnītos ar liela apjoma PVN krāpniecību. Parasti reversā PVN režīms tiek ieviests nozarēs, kurās ir augsti PVN nenomaksās riski, piemēram, kokrūpniecība (gan kokmateriālu piegādes, gan pakalpojumi, kas tiek saistībā ar kokmateriālu piegādi), metāllūžņu piegādes un ar to saistītie pakalpojumi, būvniecības pakalpojumi, vai arī nozarēs, kurās ir grūti izkontrolēt preču plūsmu: atsevišķas elektronisko ierīču piegādes, graudaugu nozare un dārgmetāli. Tādā veidā nodokļu administrācija var fokusēties uz PVN iekasēšanu galapatēriņa posmā.

Reversais PVN ir piemērojams šādiem darījumiem Latvijā:

 • kokmateriālu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141.pants) – kopš 1999.gada 1.jūlija
 • metāllūžņu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.pants) – kopš 2011.gada 1.oktobra
 • būvniecības pakalpojumiem (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pants) – kopš 2012.gada 1.janvāra
 • mobilo telefonu, klēpjdatoru, planšetdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.1 pants) – kopš 2016.gada 1.aprīļa
 • īpašs nodokļa piemērošanas režīms graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.2 pants) – kopš 2016.gada 1.jūlija
 • īpašs nodokļa piemērošanas režīms neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.3 pants) – kopš 2017.gada 1.janvāra
 • būvizstrādājumu piegādei (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pants) – kopš 2018.gada 1.janvāra
 • metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.4 pants) ‒ kopš 2018.gada 1.janvāra
 • sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.5 pants) ‒ kopš 2018.gada 1.janvāra
 • spēļu konsoļu piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.1 pants) – kopš 2018.gada 1.janvāra.

Reversā PVN grāmatojumi

Piemērs. Tiek saņemts rēķins par reklāmas pakalpojumiem no ES uzņēmuma par 100 EUR, kurā ir norādīts “reverse charge VAT”. Grāmatojumi ir šādi:

Rēķina saņemšana:

  • Dr – Reklāmas izmaksas (7179) – 100 EUR
  • Cr – Norēķini ar piegādātājiem (5312) – 100 EUR

Apgrieztā PVN iegrāmatošana:

  • Dr – Norēķini par PVN (5721) – 21 EUR
  • Cr – Norēķini par PVN (5721) – 21 EUR
PVN rokasgrāmata  
PVN kalkulators