Šodien parunāsim par Bruno. Nē, nē, ne par animācijas filmas “Enkanto” varoni Bruno, par kuru nedrīkstēja runāt, bet gan mūsu pašmāju Bruno – investoru un uzņēmēju. Kas gan kopīgs abiem Bruno? Tie abi māk ieskatīties nākotnē, katrs savā veidā, lai arī mūsu Bruno maģiskas spējas nepiemīt. Tā kā esam nodokļu konsultanti, tad Bruno nākotnes vīzijas skatīsim caur nodokļu prizmu.

Tātad mūsu Bruno ir investors un uzņēmējs ar biznesa ambīcijām, skaidru nākotnes vīziju, tvērumu un mērogu. Bruno vēlas ražot un eksportēt smaragda puzles, kuras ir pieprasītas  visā pasaulē. Bruno ir skaidra vīzija un spēja ieskatīties nākotnē, kurā viņš redz sevi starptautiskas uzņēmumu grupas vadībā.

Kāda ir Bruno vīzija pa soļiem?

Sākums

Pirmais solis – Latvijas ražojoša uzņēmuma izveide. Šāda uzņēmuma izveide ir vienkārša un papildus komentārus neprasa.

Latvijas uzņēmums

 

Tātad, Latvijas uzņēmumā atradīsies ražotne. Ražošanas izmaksas sastāv no izejvielām, darbinieku algām un pārējām izmaksām.

Bruno vīzija ir šāda – ieguldīts 1 milj. eiro,  apgrozījums pirmajā gadā būs 3 milj. eiro, izmaksas – 1,6 milj. eiro, peļņa – 1,4 milj. eiro. Katru gadu visi rādītāji pieaugs par 10%. Tātad vienkāršoti pieejot, uzņēmuma vērtība 5 gadu laikā būs 8,5 milj. eiro (neņemot vērā naudas vērtības samazināšanos). Detalizētu aprēķinu skatīt pielikumā.

Uzrāviens

Pēc 5 gadiem, kad ir sakrāti 8,5 miljoni, ir laiks spert nākamo soli – iegādāties smaragda raktuves kādā no Āfrikas valstīm, tā vietā lai pirktu tās par bargu naudu no piegādātājiem. Taču tā kā bizness nu jau kļūst daudznacionāls, kā arī Latvijai nav nodokļu dubultās uzlikšanas konvencijas, ir vērts padomāt par holdinga izveidi valstī, kurai ar šo Āfrikas valsti ir nodokļu konvencija.

Holdinga sabiedrības Nīderlandē iegāde

 

Latvijas uzņēmums iegādājas holdinga sabiedrību Nīderlandē, kuram pieder smaragdu iegūstošs uzņēmums Āfrikas valstī. Iegādes cena 5 milj. eiro.

Iegādāties uzņēmumu,  izmantojot Latvijas holdingu, ir zināmas priekšrocības, jo:

  • caurplūstošās dividendes (peļņas sadale Āfrikas uzņēmumam tiks veikta caur holdingkompāniju, kā rezultātā neapliksies ar nodokļiem),
  • darbības pārdošanas gadījumā ienākums no kapitāla pieauguma neapliksies ar UIN, ja holdinga kapitāla daļas ir SIA īpašumā vairāk nekā 3 gadus.
  • kā papildus labums ir arī, ka holdingam ir iespējams uzkrāta nesadalītā peļņa, par kuru nodoklis ir samaksāts/vai atbrīvojums saņemts iepriekš, kas nozīmē, ka šī iepriekš radītā peļņa neapliksies ar nodokļiem ne SIA un vairumā gadījumu, arī ne Bruno kā privātpersonai. Tomēr jāatceras, ka šāds labums nedrīkst būt vienīgais iegādes iemesls. Primārajam un galvenajam iemeslam ir jābūt investīcijām.

Tātad dividenžu plūsma no Āfrikas uzņēmuma un Nīderlandes holdinga  peļņas (ja tāda ir) ir parādīta nākamajā zīmējumā.

starptautiska uzņēmumu grupa - dividendes

Kā redzams zīmējumā, Āfrikas valstīs no peļņas būs jāmaksā attiecīgs nodoklis, savukart tālāk peļņa netiek aplikta ar nodokļiem nevienā posmā. Āfrikas uzņēmums turpinās pārdot izejvielas Latvijas uzņēmumam. Galvenie ieguvumi  būs divi – samazināta izejvielu iegādes cena un palielināts apjoms.

Pieņemsim, ka nākamajos 5 gados, visi rādītāji divkāršojas, salīdzinot ar 2023. gadu, kā arī izejvielas cena samazinās no 33% līdz 25% no apgrozījuma. Tātad gada peļņa ir 3,3 milj. eiro un uzkrātā peļņa nākamajos 5 gados ir  aptuveni 20 milj. eiro. Tātad kopējā uzņēmuma vērtība  – 15 milj. eiro.

Briedums

Pēc uzrāviena fāzes smaragda puzļu bizness attīstās un smaragda puzles cilvēki vēlas daudz un dažādās valstīs, kas nozīmē, ka rodas nepieciešamība valstīs, kur pieprasījums pēc smaragda puzlēm ir augsts, dibināt izplatīšanas uzņēmumus (distributorus), intelektuālā īpašuma uzņēmumu. Distributoru iegādes izmaksas – 5 milj. eiro. Grupas struktūra izskatās šādi.

Starptautiska uzņēmumu grupa

Respektīvi ieguves sektors nemainās, bet divkāršojas apgrozījums salīdzinoši ar 2028. gadu, kas nozīmē, ka uzkrātā peļņa (kas samazināta par iegādes izmaksām) nu jau ir 15 + 35 = 50 milj. eiro. Atzīmēsim, ka dividenžu sadale Latvija uzņēmuma līmenī joprojām nenotiek.

Biznesa pārdošana

Ieskatoties tālākā nākotnē, Bruno redz, ka pienāks brīdis, kad viņš nevēlēsies aktīvi piedalīties biznesā un savu starptautisko biznesu pārdos. To var darīt Latvijas holdinga līmenī, pārdodot daļas Nīderlandes uzņēmumā. Kā minēts iepriekš, ienākums no kapitāla daļu pārdošanas neapliekas ar UIN, ja pārdotās daļas SIA ir piederējušas vismaz 3 gadus pirms pārdošanas brīža. Tomēr valsts ar vienu roku investīcijas ir stimulējusi, taču ar otru ieviesusi noteikumu, ka no šādām dividendēm ir jāmaksā nodoklis akcionāram. Pieņemot, ka uzņēmuma vērtība atbilst uzkrātajai peļņai – 50 milj. eiro (no kuras atskaitītas iegādes izmaksas) Bruno būtu jāsamaksā 20% dividenžu nodoklis, jeb 10 milj. eiro.

Taču tā nav problēma Bruno, jo tam ir skaidra vīzija, kur viņš vadīs savu dzīvi. Proti, valstī, kur ir silti, ērti …,  un kur nav dividenžu nodokļa. Lai neatklātu visas kārtis, sauksim to par Nārniju.

Kapitāla daļu pārdošana

Pēc nodokļu rezidences maiņas Bruno atrod pircējus H1 un H2, kuri tur ieguves un distribūcijas uzņēmumus. IP uzņēmumu Bruno vēlas paturēt un pārvērst to par investīciju rīku. Pēc H1 un H2 pārdošanas peļņa no pārdošanas ir Latvijas uzņēmumā un to var sadalīt dividendēs, piemērojot UIN atbrīvojumu.

Beigas vai tomēr jauns sākums?

Kā pēdējais posms Bruno vīzijā ir Latvijas ražotnes slēgšana un atsavināšana. Tā kā ražotne ir vienlaicīgi arī holdings, kuram pieder IP uzņēmums, abi uzņēmumi ir jāpārliek vietām.

 

Akciju apmaiņa

Kapitāla daļu apmaiņas rezultātā Bruno piederēs 100% kapitāla daļu IP uzņēmumā, kuram savukārt piederēs 100% SIA kapitāla daļu.  Pēc daļu apmaiņas IP uzņēmums pārdod SIA, kas faktiski ir ražotne un atlīdzība par pārdošanu paliek IP uzņēmumā kopā ar intelektuālo īpašumu, kas ir nepieciešams biznesa sekmīgai veikšanai.

Kas to lai zina – ja nu Bruno vīzija tomēr izrādīsies nepareiza un viss būs jāsāk no sākuma?

Pielikums –  aprēķini

Ja nu vēlaties precīzāk redzēt ciparus, tad lūk tie ir.

Tabula 1. Sākums

2023 2024 2025 2026 2027
Apgrozījums 3,000,000 3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300
Izejvielas 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 1,464,100
Darba spēka izmaksas 500,000 550,000 605,000 665,500 732,050
Pārējās 100,000 110,000 121,000 133,100 146,410
Peļņa 1,400,000 1,540,000 1,694,000 1,863,400 2,049,740
Peļņas norma (%) 47 47 47 47 47
Uzkrātā peļņa 8,547,140

Tabula 2. Uzrāviens

2028 2029 2030 2031 2032
Apgrozījums      6,000,000           6,600,000          7,260,000       7,986,000           8,784,600
Izejvielas   1,500,000           1,650,000          1,815,000       1,996,500           2,196,150
Darba spēka izmaksas      1,000,000           1,100,000          1,210,000       1,331,000           1,464,100
Pārējās          200,000              220,000             242,000           266,200               292,820
Peļņa   3,300,000       3,630,000      3,993,000    4,392,300        4,831,530
Peļņas norma (%) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Uzkrātā peļņa   20,146,830

Tabula 3. Briedums

2028 2029 2030 2031 2032
Apgrozījums 12,000,000 13,200,000 14,520,000 15,972,000 17,569,200
Izejvielas 3,000,000 3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300
Darba spēka izmaksas 2,000,000 2,200,000 2,420,000 2,662,000 2,928,200
Pārējās 400,000 440,000 484,000 532,400 585,640
Peļņa 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,784,600 9,663,060.
Peļņas norma (%) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
40,293,660