Detalizētāka informācija par PVN piemērošanu (PVN likme, rēķina noformēšana un atspoguļošana deklarācijā) ir pieejama šeit.

Pārvadātājs Klients Apstākļi PVN piemērošana
Latvijas PVN maksātājs Latvijas PVN maksātājs Preču pārvadājums ES teritorijā Pārvadātājs piemēro Latvijas PVN (21%)
Latvijas PVN maksātājs Citas ES dalībvalsts PVN maksātājs Preču pārvadājums ES teritorijā Pārvadātājs nepiemēro Latvijas PVN. Klientam ir jāpiemēro PVN savā valstī saskaņā ar pašaplikšanās (reverse charge)  noteikumiem.
Latvijas PVN maksātājs PVN nemaksātājs (piemēram, fiziska persona) Pārvadājums ES teritorijā, kas sākas Latvijā Pārvadātājs piemēro Latvijas PVN, jo pārvadājums sākas Latvijā
Latvijas PVN maksātājs PVN nemaksātājs (piemēram, fiziska persona) Pārvadājums ES teritorijā, kas beidzas Latvijā Pakalpojuma sniegšanas vieta ir tur, kur sākas pārvadājums. Latvijas pārvadātājam ir jāreģistrējas dalībvalstī, kurā sākās pārvadājums un jāpiemēro attiecīgās valsts PVN
Citas ES dalībvalsts PVN maksātājs Latvijas PVN maksātājs Pārvadājums ES teritorijā, kas sākas Latvijā Pārvadātājs nepiemēro PVN. Klientam ir jāpiemēro Latvijas PVN saskaņā ar pašaplikšanās principu (reverse charge)
Citas ES dalībvalsts PVN maksātājs PVN nemaksātājs (piemēram, fiziska persona) Pārvadājums ES teritorijā, kas sākas Latvijā Pienākums maksāt Latvijas PVN, jo transportēšana sākas LAtvijā. Pārvadātājam ir jāreģistrējas un jāmaksā Latvijas PVN.
Citas ES dalībvalsts PVN maksātājs PVN nemaksātājs (piemēram, fiziska persona) Pārvadājums ES teritorijā, kas beidzas Latvijā Latvijas PVN nav jāpiemēro. Pārvadātājs piemēro PVN savā dalībvalstī, kurā sākas transportēšana.
Latvijas PVN maksātājs PVN  maksātājs vai privātpersona Preču imports Latvijā, ja Latvija ir galamērķis Ja transportēšanas izmaksas ir iekļautas ar PVN apliekamajā vērtībā, pakalpojums ir apliekams ar 0% PVN.
Latvijas PVN maksātājs PVN  maksātājs vai privātpersona Preču imports Latvijā, ja galamērķis ir cita ES dalībvalsts Transportēšana ES ietvaros. Tomēr, ja transportēšanas izmaksas ir iekļautas importēto preču vērtībā, pakalpojumam piemēro 0% likmi.
Citas ES dalībvalsts PVN maksātājs PVN  maksātājs vai privātpersona Preču imports citā dalībvalstī, ja Latvija ir galamērķis Transportēšana ES ietvaros. Tomēr, ja transportēšanas izmaksas ir iekļautas importēto preču vērtībā, pakalpojumam piemēro 0% likmi.