21svētdien, jūlijs 21, 2019

Aktuāla vakance – Nodokļu konsultants

svētdien, jūlijs 21, 2019|0 Komentari

Aicinām mūsu komandā Nodokļu konsultantu. Darba pienākumi: Konsultāciju sniegšana par nodokļiem un/vai Transfertcenu dokumentāciju, vērtēšanas ziņojumu u.c. līdzīgu dokumentu sagatavošana […]

19piektdien, aprīlis 19, 2019

Bizness totālas kontroles apstākļos, jeb ko iesākt ar kipriotiem un LLP-iškām?

piektdien, aprīlis 19, 2019|0 Komentari

OECD realizētā BEPS plāna rezultātā aizvien vairāk tiek apšaubītas tēvu tēvu komercdarbības vešanas metodes, kuras tika izmantotas jau gadu desmitiem. Savukārt Aizkraukles Bankas kraha un finanšu sistēmas sašķobīšanās rezultātā starptautiskie darījumi kļūst arvien caurskatāmāki un informācijas aprite krietni pilnīgāka. […]

24svētdien, marts 24, 2019

Dividendes un korporatīvās dalībnieku struktūras veidošana

svētdien, marts 24, 2019|0 Komentari

Dividendes – par to kā šobrīd tās plānot un attiecīgi – kā veidot dalībnieku (akcionāru) struktūru, šajā rakstā. […]

1piektdien, marts 1, 2019

Dibinām Kipras uzņēmumu jeb brauksim lēnāk pār tiltu, draugi!

piektdien, marts 1, 2019|0 Komentari

Nupat diezgan lielu jezgu ir sacēlusi Valsts ieņēmumu dienesta 2019. gada 4. janvārī izsniegtā uzziņa Nr. 31.1-8.5/2751[1] par Latvijai caurplūstošo dividenžu neaplikšanu ar nodokli. […]

16trešdien, janvāris 16, 2019

Transfertcenu dokumentācijas saturs

trešdien, janvāris 16, 2019|0 Komentari

2018. gada 18. decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.802 “Transfertcenu dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam” […]

11otrdien, decembris 11, 2018

Veci nedrošie parādi – kā tie ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli?

otrdien, decembris 11, 2018|0 Komentari

Jautājums: Uzņēmumam ir nedroši debitorparādi, kuri ir radušies pirms 2018. gada 1. janvāra. Daļai ir izveidoti uzkrājumi. Vēlamies tos norakstīt. Kā tie ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli? […]

9piektdien, novembris 9, 2018

Pieņemtas jaunās transfertcenu dokumentācijas prasības

piektdien, novembris 9, 2018|0 Komentari

Ievads 2018. gada 25. oktobrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” attiecībā uz transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu. Grozījumi ir piemērojami darījumiem, kuri ir veikti sākot ar 2018. gada 1. janvāri. Grozījumi galvenokārt nepieciešami, lai iestrādātu normatīvajos aktos Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas (turpmāk – OECD) Bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas (turpmāk – “Base Erosion and Profit Shifting”) rīcības plāna 13.aktivitātes rezultātā pārskatīto standartu transfertcenu dokumentācijai. Kā arī bija nepieciešams saskaņot jaunās transfertcenu dokumentācijas prasības ar jauno uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu. Svarīgi atzīmēt, ka grozījumi attiecas uz darījumiem, kas veikti no 2018. gada 1. janvāra, bet nodokļu maksātājiem ir tiesības tos piemērot arī iepriekšējiem periodiem. […]

15sestdien, septembris 15, 2018

Semināri par nodokļiem

sestdien, septembris 15, 2018|0 Komentari

Esam uzsākuši jaunu e-semināru jeb videosemināru ciklu par nodokļu jautājumiem. Šobrīd ir pieejami  divi semināri:  “Transfertcenas 2018, kurā ir detalizēti iztirzātas jaunās prasības, kuras būs jāpiemēro no 2018. gada, kā arī seminārs “Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas darījumos ar nerezidentiem”. Tajā paralēli nodokļu piemērošanas principiem, tiek skaidrota arī  jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas kārtība darījumos ar nerezidentiem. […]

1piektdien, jūnijs 1, 2018

Transfertcenu normu izmaiņas 2018. gadā

piektdien, jūnijs 1, 2018|0 Komentari

[…]

28sestdien, aprīlis 28, 2018

Kā noteikt saistīto uzņēmumu aizdevumu procentu tirgus vērtību?

sestdien, aprīlis 28, 2018|0 Komentari

Saistītie uzņēmumi bieži savā starpā izsniedz aizdevumus, kuriem tāpat kā citiem darījumiem starp saistītajām personām ir jāatbilst tirgus vērtībai. Šobrīd jautājums ir ieguvis papildus aktualitāti, tā iemesla dēļ, ka procentu maksājumu pārsniegums pār to tirgus vērtību tiek pielīdzināts dividenžu izmaksai. Tas nozīmē, ka aktualizēsies arī procentu likmes tirgus vērtības novērtēšanas jautājums. […]

25trešdien, aprīlis 25, 2018

Uzlabos transfertcenu dokumentācijas tiesisko regulējumu

trešdien, aprīlis 25, 2018|0 Komentari

Otrdien, 24. aprīlī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām ar mērķi uzlabot transfertcenu dokumentācijas tiesisko regulējumu, tai skaitā to saskaņojot ar Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas (OECD) Bāzes erozijas un peļņas novirzīšanas (BEPS) projekta ietvaros pārskatītajām Transfertcenu vadlīnijām. […]

13otrdien, februāris 13, 2018

Informatīvais materiāls par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu maksājumiem personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās

otrdien, februāris 13, 2018|0 Komentari

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieturēšana Uzņēmumu ienākuma nodokli, piemērojot 20 procentu likmi, izmaksas brīdī ietur no visiem maksājumiem un dividendēm, ko Latvijas rezidenti vai nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai maksājumus trešo personu banku kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēja norēķinu ieskaita veidā, izņemot: […]

28svētdien, janvāris 28, 2018

Informatīvais materiāls par informācijas sniegšanu par nerezidentiem – juridiskām personām 2017.gadā veiktajiem maksājumiem

svētdien, janvāris 28, 2018|0 Komentari

Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka attiecībā uz maksājumiem, kuri tika izmaksāti nerezidentiem, sākot ar 2017.gada 1.janvāri, ir piemērojama īpaša kārtība, kādā ienākumu izmaksātājs sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam. […]

11ceturtdien, janvāris 11, 2018

Jaunais Latvijas uzņēmumu ienākuma nodoklis: kā to izmantot savā labā?

ceturtdien, janvāris 11, 2018|0 Komentari

Ievads Sākot ar 2018.gada 1. janvāri Latvijā tiek ieviests konceptuāli jauns uzņēmuma ienākuma nodoklis. Turpmāk, uzņēmumu pienākums maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli radīsies peļņas sadales brīdī. Turklāt, izmaksājot peļņu dividendēs uzņēmuma akcionāriem, fiziskām personām, iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 10% apmērā jāmaksā vairs nebūs. […]

9sestdien, decembris 9, 2017

Darījumi starp saistītajām personām sākot ar 2018. gadu

sestdien, decembris 9, 2017|0 Komentari

Ievads Šogad ir pieņemti divi būtiski normatīvie akti, kuri ietekmēs darījumus starp saistītajām personām sākot ar 2018. gadu: grozījumi Komerclikumā un jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums. Abi šie likumi katrs savādāk ietekmēs darījumus starp saistītajām personām. […]

18pirmdien, septembris 18, 2017

Kā turpmāk finansēt uzņēmumu?

pirmdien, septembris 18, 2017|0 Komentari

2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums. Viens no deklarētajiem uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem bija sekmēt uzņēmumu kapitalizāciju un tādējādi arī “reinvestēšanu”. […]

16trešdien, augusts 16, 2017

Jaunās izmaiņas nodokļu likumos, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī

trešdien, augusts 16, 2017|0 Komentari

Uzņēmumu ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (turpmāk – likums) noteikts konceptuāli jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas režīms. Likums paredz nodokļa maksāšanu atlikt līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta vai citā veidā novirzīta tādiem izdevumiem, kuri nenodrošina nodokļa maksātāja turpmāku attīstību, t.i., nodokļa piemērošana ir pārcelta no peļņas gūšanas brīža uz peļņas sadales brīdi. Tādējādi nodoklis būs jāmaksā neatkarīgi no gada laikā gūto ienākumu apmēra tikai tad, ja nodokļa maksātājs sadalīs peļņu dividendēs vai tām pielīdzinātās izmaksās, veiks ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, veiks palielinātus procentu maksājumus, sniegs aizdevumus saistītām personām u.tml. […]

11piektdien, augusts 11, 2017

Personāla akcijas un opcijas

piektdien, augusts 11, 2017|0 Komentari

2017. gada 15. jūnijā Saeima pieņēma plašus grozījumus Komerclikumā (grozījumi stājās spēkā 2017. gada 13. jūlijā), kas cita starpā regulē arī personāla akciju un personāla opciju jautājumus […]

28piektdien, aprīlis 28, 2017

Vai jāreģistrē ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecība Latvijā?

piektdien, aprīlis 28, 2017|0 Komentari

Lūdzu paskaidrot, vai ārvalstu uzņēmums (Slovākijas nodokļu rezidents), kurš piegādā elektromehānisko iekārtu (aptuveni 75 000 EUR vērtībā) drīkst veikt iekārtas uzstādīšanas būvuzraudzību un/vai uzstādīšanu celtniecības objektā? iekārtas uzstādīšanas ilgums ir 20 dienas. Citas iekārtas tuvāko 6 mēnešu laikā nav plānots uzstādīt. Vai šādā gadījumā nepieciešams reģistrēt ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecību Latvijā? […]

9ceturtdien, marts 9, 2017

Reinvestētās peļņas nodoklis – alternatīvs viedoklis (papildināts)

ceturtdien, marts 9, 2017|0 Komentari

Pēdējā laikā aizvien biežāk tiek skandēts: “ir jāievieš reinvestētās peļņas nodoklis”, “izdarīsim kā Igaunijā”, “veicināsim Latvijas tautsaimniecību” utt. Par labu šāda nodokļa ieviešanai tiek piesaukti tikai un vienīgi pozitīvi argumenti. Fakts, ka netiek pieminēta neviena tā negatīva īpašība, mani padara bažīgu. Patiesi, katrai lietai, kurai ir pozitīvās īpašības, ir arī negatīvās, taču acīmredzot tikai ne reinvestētās peļņas nodoklim. […]

10piektdien, februāris 10, 2017

Nodokļu piemērošana maksājumiem nerezidentam

piektdien, februāris 10, 2017|0 Komentari

Uzņēmums ir noslēdzis sadarbības līgumu ar nerezidentu juridisku personu (Freezone company) no AAE, Dubaija. Līgums  paredz, ka sadarbības partneris darbosies kā aģents uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo palīgmateriālu un inventāra iepirkuma vadīšanā un organizēšanā, meklējot potenciālos piegādātājus un produktus, slēdzot līgumus uzņēmuma vārdā un veicot pasūtījumus, kā arī pārraugot pasūtījumu izpildi visā ražošanas un piegādes procesā. Par minēto pakalpojumu ir noteikta konkrēta maksa. […]

4sestdien, februāris 4, 2017

Pievienotās vērtības piemērošana preču transportēšanas pakalpojumiem Eiropas Savienībā

sestdien, februāris 4, 2017|0 Komentari

Detalizētāka informācija par PVN piemērošanu (PVN likme, rēķina noformēšana un atspoguļošana deklarācijā) ir pieejama šeit. […]

1trešdien, februāris 1, 2017

Kādas korekcijas jāveic par procentu maksājumiem saistītajam uzņēmumam?

trešdien, februāris 1, 2017|0 Komentari

Publicēts:Ifinanses.lv 2016. gada 26.februārī Latvijas rezidents sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) saņēma aizdevumu 2015.gadā no saistīta uzņēmuma nerezidenta (Singapūra). Tika aprēķināti un samaksāti procenti 2015.gadā. Kā izmaksātie procenti ietekmēs uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju par 2015.gadu un maksājamo UIN? Vai jāveic pārrēķins saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (likums par UIN) 6.4pantu? Vai jāveic apliekamā ienākuma palielināšana saskaņā ar likuma par UIN 12.pantu, vai arī kādas citas korekcijas? Vai nepieciešams kāds dokuments no partneriem – procentu saņēmējiem? […]

9pirmdien, janvāris 9, 2017

Izmaiņas sociālajā jomā 2017. gadā

pirmdien, janvāris 9, 2017|0 Komentari

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2017. gadā. […]

4trešdien, janvāris 4, 2017

Informācija par nodokļu jomas normatīvajiem aktiem un to grozījumiem, kas stājas spēkā no 2017. gada 1. janvāra

trešdien, janvāris 4, 2017|0 Komentari

  Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā Saeima 2016. gada 20.decembrī pieņēma likumu “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, kas paredz, ka: […]

19pirmdien, decembris 19, 2016

Pastāvīgās pārstāvniecības apliekamā ienākuma noteikšana

pirmdien, decembris 19, 2016|0 Komentari

  Veicot komercdarbību ārvalstīs, rodas jautājums par to, kurā brīdī attiecīgajā valstī ir jāreģistrē sava klātbūtne nodokļu mērķiem un jāsāk maksāt nodokļi šajā valstī. Nodokļu uzlikšanas starptautiskajā praksē parasti šis jautājums tiek risināts ar pastāvīgās pārstāvniecības palīdzību. Par pastāvīgās pārstāvniecības definīciju ir diezgan daudz rakstīts, taču  jautājums par ar nodokli apliekamās peļņas noteikšanu ir mazāk atspoguļots. Šajā rakstā vairāk par pastāvīgās pārstāvniecības apliekamā ienākuma noteikšanu. […]

24ceturtdien, novembris 24, 2016

Procentu ieņēmumu atzīšana saistītajiem uzņēmumiem izsniegtajiem aizdevumiem

ceturtdien, novembris 24, 2016|0 Komentari

Ievads Aizdevumu izsniegšana saistīto uzņēmumu starpā ir visai bieži izplatīts darījumu veids. Nodibinot komercsabiedrību citā nozarē vai citā valstī rodas jautājums par sabiedrības finansēšanu. Pastāv divas iespējas kā finansēt meitas sabiedrību: veicot ieguldījumu pamatkapitālā un/vai izsniedzot aizdevumu. Izsniedzot aizdevumu saistītajam uzņēmumam, ir jāievēro transfertcenu principi, t.i. ir jāpiemēro procentu likme, kura atbilst tirgus likmei. […]

7pirmdien, novembris 7, 2016

Izmaiņas ESAO transfertcenu vadlīnijās

pirmdien, novembris 7, 2016|0 Komentari

Ievads Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) 2013.gadā uzsāka tā sauktā BEPS (saīsinājums no angļu valodas – “Base Erosion and Profit Shifting” jeb “nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas aizplūšana”) plāna izstrādi. Plāns ietver 15 rīcības punktus cīņā ar nodokļu bāzes samazināšanu, kuri balstās uz trim pamatprincipiem: saskaņotību, biznesa būtību un caurspīdīgumu. […]

16otrdien, septembris 16, 2014

Nodokļu aspekti, iegādājoties Latvijā atrodošos nekustamo īpašumu

otrdien, septembris 16, 2014|0 Komentari

Parasti fiziskā persona savai lietošanai paredzētu nekustamo īpašumu, piemēram, dzīvokli, vasarnīcu, māju, iegādāsies tieši, reģistrējot sevi kā īpašnieku. Šādā situācijā nav nepieciešams īpaši apsvērt nodokļu aspektus, kā vien jāņem vērā tas, ka īpašumu vēlāk atsavinot, par ienākumu var nākties maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijā un/vai savā rezidences valstī. […]